Esittely

Esperi Koti Hermanni tuottaa asumispalvelua syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville päihdeongelmaisille sekä vankilasta vapautuville. Hermanni tarjoaa päihteettömän ympäristön elämiseen sekä riippuvuuksista kuntoutumiseen. Asumiselle asetetaan yhdessä tavoitteet asukkaan, palvelunostajan sekä Hermannin henkilökunnan kanssa. Hermannissa työntekijät ovat paikalla aina kahdessa vuorossa 07-22 välisenä aikana. 

Tavoitteellista asumista

Hermannissa asuminen on tilapäistä ja asumisen jakson pituus arvioidaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan kanssa. Asumisen aikana asukkaan elämänhallintaa vahvistetaan ja hänen verkostoja tuetaan aktiivisesti. Asukasta sitoutetaan talon ulkopuolisiin palveluihin, jotta itsenäinen elämä mahdollistuisi tulevaisuudessa ja tukea olisi myös silloin saatavilla. Lisäksi asukasta motivoidaan sitoutumaan päihdeavopalveluihin, jotka tukevat hänen päihteettömyyttä.

Omaohjaaja kulkee asukkaan rinnalla koko asumispalvelujakson ajan. Moniammatillisissa tiimeissä arvioidaan, miten asiakasta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Hermanni tekee myös jatkuvasti tiivistä yhteistyötä kunnan aikuissosiaalityön kanssa. 

Päivätoiminta

Hermanni tarjoaa päihteetöntä elämäntapaa tukevaa toimintaa. Talon asukkailla ja muilla kävijöillä on mahdollisuus mm. viettää aikaa päihteettömässä ympäristössä, osallistua ryhmätoimintaan, käyttää nettiä ja tietokonetta, tavata kavereitaan turvallisesti, saunoa ja pestä pyykkiä, käyttää punttisalia, osallistua virkistystoimintaan, harrastuspiireihin ja retkiin sekä saada työntekijän ohjausta, neuvontaa ja keskustella henkilökohtaisesti asioistaan. 

Viihtyisä ympäristö

Asumispalveluyksikkö on 24 paikkainen, joista kaksi huonetta sopii lievästi liikuntarajoitteisille. Jokaisella asukkaalla on käytössään valmiiksi kalustettu huone. Sen lisäksi käytössä ovat yhteiset oleskelu- ja keittiötilat, sauna, pyykinpesutila, olohuone ja punttisali. 

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.