Esittely

Esperi Koti Järvituuli tuottaa tuettua asumista erilaisista riippuvuuksista kuntoutuville. Tuetun asumisen palvelu tarjoaa tukea kerrallaan enintään kuudelle kuntoutujalle. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille, joilla on vahva halu ja tavoite kuntoutua riippuvuuksista raittiuteen. Asuminen on päihteetöntä. Järvituulessa ohjaaja on paikalla arkisin aina klo 17-20 ja viikonloppuisin klo 15-18, sekä puhelimen kautta päivittäin klo 07-22 välisenä aikana.

Tavoitteellista asumista

Toiminta-ajatuksena on, että yhteisön tuella, henkilökunnan läsnäololla sekä noudattamalla yhteisiä ja yhdessä sovittuja toimintaohjeita asukkaat tulevat autetuksi omien voimavarojen käyttöön niin, että heidän elämänlaatunsa on mahdollisimman hyvä. Tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden itsenäistä selviytymistä arjessa. Asuminen on väliaikaista ja sen pituus sovitaan asukaskohtaisesti yksilölliset tavoitteet ja elämäntilanne huomioiden. Asuntokodin arki pohjautuu yhteisöhoidollisiin menetelmiin sekä asukaskohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan, mikä laaditaan yhdessä asukkaan kanssa.

Viityisä ympäristö

Järvituuli on päihteetön ja sen toimintaa ohjaavat järjestyssäännöt. Kodissa on jokaiselle asukkaalle oma huone. Järvituuli sijaitsee kauniilla, vehreällä asuinalueella Kokkolan Isojärvellä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.