Esperi Mielenterveyskuntoutujat 1
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Kotimatka, Rovaniemi

Koti mielenterveyskuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Kotimatka tarjoaa asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille Rovaniemellä. Palveluihin kuuluu ympärivuorokautinen hoiva, palveluasuminen ja tukiasuminen. Ympärivuorokautisessa hoivassa henkilökuntaa on paikalla vuorokauden kaikkina aikoina kun taas palveluasumisessa henkilökuntaa on paikalla päivisin ja öisin asukas saa tarvittaessa yhteyden henkilökuntaan puhelimitse. Asukaspaikkoja on yhteensä 22.

Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi kesäkuussa 2018.

Aktiivinen arki

Kotimatka toimii yhteistyössä asukkaan kotikunnan, mielenterveystyön avohoidon ja sosiaalitoimen sekä asukkaan omaisten kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä Muurolan sairaalan kanssa heidän potilaiden jatkohoidon järjestämiseksi.

Toimintamme perustuu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen, arkisten elämäntaitojen opettelemiseen, kertaamiseen sekä jo opittujen taitojen ylläpitämiseen kodinomaisessa, turvallisessa ympäristössä. Asukkaat osallistuvat kodin päivittäisiin askareisiin. Tavoitteenamme on parantaa sosiaalisia valmiuksia, jolloin myös itsenäinen asuminen mahdollistuisi. Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma sekä valitaan omahoitaja.

Tukiasuminen

Kotimatka vuokraa yksiötä Muurolan kylältä tukiasunnoiksi. 

Tukiasuminen on asumisen muoto, jossa mielenterveyskuntoutuja asuu mahdollisimman itsenäisesti. Tukiasumisen palvelujen piirissä oleva mielenterveyskuntoutuja tarvitsee tukea ja ohjausta asumisessaan, päivittäisissä arjen askareissaan, elämänhallinnassaan ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä kuntoutuakseen mahdollisimman itsenäiseen päivittäiseen elämänhallintaan. Mielenterveyskuntoutujan hoiva ja huolenpito toteutetaan tukikäyntien ja -soittojen avulla, joiden oikeanlaisesta toteuttamisesta ja määrästä ohjeistetaan mielenterveyskuntoutujan henkilökohtaisessa kuntoutussuunnitelmassa. 

Viihtyisä koti

Kotimatkan tilat jakaantuvat neljän ja viiden hengen soluihin sekä yhteen kahden hengen soluun. Solujen yhteiset tilat mahdollistavat solukohtaiset viikkopalaverit ja yhteisöryhmien pitämisen. Soluissa asukkailla on mahdollisuus myös keskinäiseen kanssakäymiseen.

Jokaisessa asukassolussa on yhteinen oleskelutila, jossa on mm. tv ja pyykinpesutila. Lisäksi käytössä on kuntosali ja siellä on mahdollisuus erilaisten ryhmien pitämiseen. Kodilla on myös askarteluhuone, kirjastohuone ja takkahuone sekä sauna. Viihtyisän ruokasalin yhteydessä on oleskelunurkkaus, jossa on tv ja tietokone nettiyhteydellä.