Mölkyn peluuta
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Kuurnan Kartanot, Kontiolahti

Koti mielenterveyskuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Kodin kuulumisia

Esperi Koti Kuurnan Kartanot tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja tukiasumista mielenterveyskuntoutujille Kontiolahdessa. Kuurnan Kartanoissa on 24 tehostetun palvelusasumisen, 10 palveluasumisen ja 10 tukiasumisen paikkaa mielenterveyskuntoutujille. Koti on toiminut vuodesta 2007 lähtien, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2012.

Kuurnan Kartanot toimii väliportaana laitoshoidon ja itsenäisen asumisen välillä. Koti tarjoaa yksityisiä sosiaali- ja terveysalan palveluja psykiatrisille asiakkaille, joiden henkiset tai toiminnalliset valmiudet eivät vielä riitä itsenäiseen asumiseen tai edes tuettuun asumismuotoon. On myös valmius järjestää myös pidempiä kuntoutusjaksoja, ja osa raskaan sairaalahistorian asiakkaista tarvitseekin pidemmän kuntoutusajan.

Kuntouttava arki

Toiminnan perusajatuksena on hoidon porrasteisuus. Siirtymällä aste asteelta kevyempään hoitoon pyritään ehkäisemään psyykkisessä voinnissa tapahtuvat rajut muutokset. Näin taataan kuntoutusprosessin turvallinen ja vakaa eteneminen. Kuntoutus pitää sisällään arkielämän taitojen opettelua sekä erilaista ryhmä- sekä virkistystoimintaa.

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa voisi kuvata muun muassa sanoilla järjestelmällinen, tavoitteellinen, aktiivinen ja käytännönläheinen. Nämä asiat painottuvat kuntoutuksessa, ja miltei kaikki toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista. Esimerkiksi ruokailutilannetta voidaan hyödyntää osana sosiaalisten taitojen harjoittelua. Toiminnallista kuntoutusta voidaan yksikössämme toteuttaa niin sisätiloissa kuin ulkoaktiviteeteissa. Asiakkaat voivat saada erilaisista tehtävistä pientä niin sanottua ahkeruusrahaa, jonka jokainen voi sitten käyttää vaikkapa omiin hankintoihinsa.

Kuurnan Kartanossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen itsensä, lähettävän tahon sekä muiden kuntoutusprosessiin osallistuvien kanssa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen etenemistä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa pääpaino on henkilökunnan havainnoissa sekä asiakkaan subjektiivisessa arvioinnissa. Apuna käytetään myös yleisesti käytössä olevia ja hyväksyttyjä kyselykaavakkeita ja mittareita.

Viihtyisä koti

Kuntoutusyksikkö sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Pielisjoen välittömässä läheisyydessä, Paiholankylässä Kontiolahdessa. Kuurnan Kartanot toimii entisissä Kuurnan sairaalan tiloissa, jossa on remontoidut viihtyisät tilat. Tilat on sisustettu kodinomaisiksi asukkaiden tarpeet silmällä pitäen.

Erityisosaaminen

Yhtenä pääalueena on oikeuspsykiatristen asiakkaiden jatkohoidon järjestäminen. Henkilökunnan vahvan oikeuspsykiatrisen kokemuksen ja osaamisen sekä ympärivuorokautisen läsnäolon ansiosta pystytään järjestämään oikeuspsykiatristen asiakkaiden kokonaisvaltainen jatkohoito aina lyhyemmistä lomista valvonta-ajan läpiviemiseen saakka. Oikeuspsykiatrisia palveluja tarjoataan myös valtakunnallisesti. Lisäksi Kuurnan Kartanot tarjoaa psykoterapiapalveluja: yksilöterapiaa, työnohjausta sekä konsultointia.

Toiminta perustuu vahvasti kognitiivisen käyttäytymisterapian teorioihin ja menetelmiin. Koulutetun KKT-terapeutin (VET) läsnäolo antaa mahdollisuuden soveltaa ko. terapian eri menetelmiä kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.