Hoitokoti Marjalinna Sastamala koira
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Marjalinna, Sastamala

Koti päihdekuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti
Esperi Hoivakodit Henkilöstö
Meillä on vapaita paikkoja. Soita ja kysy lisää palveluistamme!

Kodin kuulumisia

Esperi Koti Marjalinna on Sastamalassa sijaitseva 30-paikkainen, kodinomainen kuntoutus- ja asumispalveluyksikkö päihdeongelmaisille. Ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi pienen kaupungin idyllisyys ja sen tarjoamat palvelut harrastusvaihtoehtoineen, kotiruoka ja rauhallisuus mahdollistavat kuntoutujalle erinomaiset puitteet keskittyä tuetusti omaan kuntoutumiseensa.

Tilat täyttävät nykyajan standardit ja ilme on kodinomainen. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma, televisiolla varustettu huone sekä wc-/suihkutilat. Rakennus on uusi, valmistunut syksyllä 2016. Asukkaaksi voivat tulla myös pariskunnat yhdessä sekä pienet lemmikkieläimetkin ovat tervetulleita.

Arki ja toimintamallit

Tarjoamme päihdekuntoutusta alkoholin ongelmakäyttäjille, sekä lääke- ja huumausaineriippuvaisille.

Kuntoutusjaksolla suunnitellaan yksilölliset keinot kuntoutua, tavoitteena elämänhallinnan vahvistuminen. Toteutamme kokonaisvaltaista kuntoutusta päihdehoidollisilla menetelmillä; käyttäen ratkaisukeskeisyyttä, motivoivaa haastattelua, yksilövastuisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Kuntoutusjakson kesto arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen kotikuntansa sosiaali- ja terveysviranomaisten, sekä mahdollisesti myös omaisten kanssa, yksilöllisesti verkostotyötä toteuttaen.

Tavoitteellinen kuntoutus

Kuntoutusjaksolle Marjalinnaan voi hakeutua asiakkaan oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Kuntoutusjaksot pääsääntöisesti kestävät 1-3 kuukautta asiakkaan tarpeen mukaan. Toteutamme myös intervallijaksoja päihteettömyyden tukemiseksi.

Kuntoutuksen ja palvelun tarpeen arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan näkemys omista voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Arvioinnissa huomion kohteena ovat fyysisen-, psyykkisen-, sosiaalisen- ja kognitiivisen toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen asiakkaan sen hetkisessä elämäntilanteessa.

Kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun kuntoutusta / asumispalvelua suunnitellaan. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa, yhteistyötahojen ja omaisten toiveet huomioon ottaen. Tavoitteena on asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen ja elämänlaadullisesti hyvä elämä.

Marjalinnassa toteutetaan kuntouttavaa työotetta käyttäen hyväksi asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omia voimavaroja. Tämä edistää ja motivoi asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta, elämänhallintaa, hyvinvointia ja mielekkään elämän edellytyksiä ilman päihteiden tuomia haittavaikutuksia.

Palveluasuminen

Asumispalveluihin asiakas ohjautuu, kun itsenäinen elämä yhteiskunnan avopalveluineen ei enää riitä asiakkaan toimintakyvyn heikkenemisen tai jonkun muun ongelman vuoksi. Kuntoutusasiakkaalla on myös mahdollisuus tarvittaessa kuntoutusjaksonsa jälkeen siirtyä palveluasujaksi tilapäisesti tai vakituisestikin jos arvioidaan, että se tukee asiakkaan päihteettömyyttä paremmin kuin itsenäinen asuminen.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Marjalinnan moniammatillinen, osaava henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Erityisosaamista löytyy monelta eri osa-alueelta, asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista tavoitellen.

Käytämme ratkaisukeskeisiä ja yhteisöllisiä toimintamalleja ja niiden apuna mm. Gas-menetelmää. Panostamme asiakkaan yksilölliseen kuntoutukseen, jossa hoitopolkua noudattaen toteutuvat sosiaaliset ja terveydelliset tavoitteet, esim. eläkeselvittelyt, lääkärin tutkimukset ym. Osa henkilökunnastamme on koulutettu antamaan akupunktiohoitoa, jota on mahdollista saada yksilöllisesti tai ryhmässä. Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa toimiva arjenhallintamalli.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.