Esittely

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Esperi Koti Ollinpirtti tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua päihdekuntoutujille Helsingin Pakilassa. Ollinpirtti on päihteetön yksikkö ja asukkaita tuetaan päihteettömän elämäntavan rakentamisessa yhteistyössä päihdepoliklinikoiden kanssa. Henkilökunta Ollinpirtissä on paikalla vain virka-aikaan, muina aikoina asukkaiden tukena on päivystyspuhelin. Ollinpirttiin hakeudutaan asukkaaksi päihdepoliklinikan ohjaamana.

Ollinpirtti sijaitsee kahdessa erillisessä kiinteistössä osoitteissa Lukupolku 8, 00680 Helsinki ja Lepolantie 7, 00660 Helsinki.

Tukea arkeen

Ollinpirtti tarjoaa asukkaalleen paikan toipua ja kuntoutua päihteettömässä ympäristössä. Ollinpirtti on valinta henkilölle, joka on motivoitunut päihteettömyyteen ja tarvitsee paikan, josta käsin rakentaa raitista arkea. Ollinpirtissä on tukena osaava henkilökunta ja tiivis asukasyhteisö, jotka jakavat arkea yhdessä ja auttavat mahdollisissa haasteissa. Asuminen on luonteeltaan tilapäistä ja tavoitteena on siirtyminen pysyvämpään asumismuotoon.

Kuntouttavaa asumispalvelua

Asuminen perustuu asumissopimukseen ja kunkin asukkaan kanssa tehtävään yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Henkilökunta työskentelee asukkaiden kanssa tiiviisti – kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Ollinpirtissä jokainen voi elää omannäköistään arkea muuta yhteisöä kunnioittaen. Asukasyhteisön yhteisiä asioita käsitellään viikoittaisissa asukaskokouksissa. Asumisen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä päihdepolin tai muun lähettävän tahon kanssa ja lähdetään mielekkään tekemisen kautta rakentamaan uutta päihteetöntä elinpiiriä.

Ollinpirtissä keskitytään päihteettömän elämäntavan ja verkoston rakentamiseen, harjoitellaan arjentaitoja ja selvitetään laaja-alaisesti asukkaan elämäntilannetta. Asumisen aikana asukasta tuetaan kiinnittymään myös eri toimijoiden tarjoamiin päihteettömyyttä tukeviin palveluihin, jotka kantaisivat myös Ollinpirtissä asumisen jälkeen.

Asukkaaksi Ollinpirttiin

Ollinpirtin palvelut on tarkoitettu päihdekuntoutujille. Asuminen Ollinpirtissä edellyttää kunnan sijoituspäätöstä sekä päihdepoliklinikan asiakkuutta. Kaikki asukkaat haastatellaan ennen muuttoa. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, motivaatiota päihteettömyyteen ja palvelun sopivuutta asiakkaalle.

Sovellut asukkaaksi, jos:

  • sinulla on motivaatio päihteettömyyteen
  • olet ollut jo hetken päihteittä
  • suoriudut arjenaskareista melko itsenäisesti
  • pystyt huolehtimaan itsenäisesti lääkehoidostasi
  • olet vailla asuntoa
  • tarvitset päihteettömän asuinympäristön
  • sinulla on päihdepoliklinikkakontakti
     

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.