Hoitokoti Rantakallio Tampere sisäpiha
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Rantakallio, Tampere

Koti mielenterveyskuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Valitettavasti emme voi järjestää keskiviikon tutustumistilaisuutta. Keskitymme tarjoamaan parasta mahdollista hoivaa asukkaillemme. Kiitos ymmärtämisestä!

Kodin kuulumisia

Esperi Hoitokoti Rantakallio tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sekä palveluasumista mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille turvallisessa sekä kuntoutuksen mahdollistavassa ympäristössä kuntoutujien omia voimavaroja tukien. Mielenterveyskuntoutujat ja ikääntyvät asuvat omissa yksiköissä, eri kerroksissa. Hoitokotimme henkilöstö on erikoistunut kyseisen asiakasryhmän hoitoon ja kuntoutukseen. Hoito on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä. Asukaspaikkoja Rantakalliossa on yhteensä 36. Rantakallio on toiminut vuodesta 2008 lähtien, osaksi Esperiä yritys liittyi samana vuonna.

Lisäksi Hoitokoti Rantakallio tarjoaa asumisen ja arjen tukea mielenterveyskuntoutujille. Palvelua tuotetaan asiakkaan omaan kotiin, kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea sekä ohjausta asiakkaan arkeen.

Hoitokodin asukkaiden aktiivinen arki

On tärkeää, että asukas tuntee itsensä tärkeäksi ja kokee onnistumisen iloa. Kuntouttavasta toiminnasta sekä viriketoiminnasta pyritään luomaan miellyttäviä toimintahetkiä, joissa henkilökohtaiset mieltymykset, voimavarat ja asukkaan taidot otetaan huomioon. Myös asukkaiden mielipiteitä ja toiveita toiminnan suhteen huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Rantakalliossa työote on kuntouttava ja asukkailla on toimintakyvyn sekä kiinnostuksen mukaisia vastuutehtäviä. Viriketoiminta pohjautuu kuntoutumista edistäviin toimintoihin. Kodissa on erillinen ruokapalvelutoimittaja. Yhteistyötä Tampereen kaupungin sekä eri järjestöjen kanssa on aktiivista, mikä laajentaa asukkaiden sosiaalista ympäristöä luontevasti ja turvallisesti. Kuntouttavaa työotetta toteutetaan asukaslähtöisesti kolmen kuntoutusporrasmallin avulla. Asukkaalla on myös mahdollisuus saada yksilöllisesti räätälöityä ulospäin suuntautuvaa työtoimintaa asukkaan voimavarat huomioiden.

Viihtyisä ympäristö

Rantakallio sijaitsee palveluiden keskellä Hervannan kaupunginosassa, hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Lähellä on puistoja ja lampia. Hervantaan on erinomaiset liikenneyhteydet ja aivan yksikön eteen tulee useita linja-autoja. Aivan kävelymatkan päässä hoitokoti yksiköstä on saatavilla paljon erilaisia palveluita, muun muassa pankit, terveysasema, mielenterveystoimisto, apteekki ja kaupat. Ympäristö tukee hyvin mm. niitä itsenäisen asioimisen tavoitteita, joita asukkaiden kuntoutumisessa on. Kokonaisuudessaan Rantakallio muistuttaa hyvin paljon tavanomaista kerrostaloasumista. Porrasmainen kuntoutumismalli toteutuu konkreettisesti: asukkaan toimintakyvyn edistyessä hän pääsee muuttamaan seuraavaan kerrokseen tai rappuun.

Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan ostopalveluasiakkaana tai itse maksaen.