Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Ratamo tarjoaa asumispalveluja päihdekuntoutujille Säkylän keskustassa. Asukkaalla voi päihderiippuvuuden lisäksi olla psyykkisiä ja/tai fyysisiä sairauksia ja käytössä liikkumisen apuvälineitä. Ratamossa on 15 ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä 15 palveluasumisen asukaspaikkaa.

Palvelumme

Asumisjakson pituus vaihtelee yksilöllisesti. Ratamo voi olla asukkaan koti pitkäänkin tai hän tulla kuntoutumaan sovitun ajanjakson. Ohjaajat antavat tukea päihderiippuvuuteen, taloudellisten asioiden hoitamiseen, itsensä hoitamiseen, vuorokausirytmin ylläpitoon, sosiaalisten taitojen harjoitteluun, apuvälineiden käyttöön sekä arjen askareisiin.

Asumiseen kuuluu kalustettu huone, liinavaatteet, ateriat viidesti päivässä, pyykkihuolto ja tarvittaessa huoneen siivous. Perusterveyspalveluissa käytetään Säkylän terveysasemaa. Erikoissairaanhoito määräytyy asukkaan kotipaikkakunnan mukaan.

Asukkaalle nimetään omaohjaaja, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaan henkilökohtaisten asioiden sujumisesta. Ratamon työote on kuntouttava. Otamme huomioon asukkaan yksilöllisen toimintakyvyn, asukas tekee itse sen mihin pystyy. Asukkaalle tehdään hänen omien tavoitteidensa pohjalta kuntoutumissuunnitelma, jota seurataan kuukausittain. Toiminta perustuu kuntoutumissuunnitelmiin ja tukee asukasta kohti tavoitteitansa.

Toiminnallinen arki

Esperi Koti Ratamon toiminta-ajatus on tarjota turvallinen koti asukkailleen. Sekä toimintaympäristö että tapa, jolla kohtaamme asukkaat on yksilöllinen, asukkaan erityispiirteet huomioiva. Ratamossa tuetaan asukkaan viihtyvyyttä, sosiaalisuutta, toiminnallisuutta ja omatoimisuutta. Asukkaita ohjataan löytämään mielekästä tekemistä, joka tukee kuntoutumissuunnitelmissa asetettuja tavoitteita. Ohjaajat pitävät erilaisia toiminnallisia ryhmiä ja kuljettavat asukkaita talon ulkopuoliseen toimintaan. Huomioimme myös omaisten mukanaolon asukkaan elämässä. Läheisillä on mahdollisuus asiakkaan luvalla osallistua hoitokokouksiin ja häntä koskevaan päätöksentekoon.

Viihtyisä koti

Asunnot ovat yhden hengen huoneita, sisältäen oman WC:n ja suihkun. Asukkaat saavat halutessaan sisustaa huoneen oman mieltymyksen mukaan, vuode ja yöpöytä kuuluvat peruskalustukseen. Kaikki tilat, sisäänkäynnit ja ulkoalueet on suunniteltu esteettömiksi. Asukkaiden käytössä on oman huoneen lisäksi ruokasali, kaksi oleskelutilaa ja sauna. Erilaisia ryhmiä varten on oma tilansa. Koti sijaitsee viihtyisällä alueella, hyvien liikenneyhteyksien ja terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä Säkylässä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.