Kuntoutus brandikuva
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Ratamo, Turku

Koti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Hoitokoti Ratamo Turku tarjoaa asumisen tukipalveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Turussa. Tuen määrä arvioidaan aina yksilöllisesti asukkaiden tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Tarvittaessa tuki voi olla myös ympärivuorokautista. Tukiasumispalveluiden ohella tarjotaan vuokra-asuntoja uusissa tiloissa ja hyvällä sijainnilla lähellä rautatieasemaa.

Tukea arkeen

Tuen tavoitteena on, että asiakas saa valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan. Tuetun asumisen tarve voi liittyä päihteisiin tai mielenterveyden häiriöihin, lastensuojeluhistoriaan tai neuropsykiatrisiin häiriöihin. Palvelu on määräaikaista ja vuokrasopimus laaditaan tämän mukaan. Tuen intensiteetti voi vaihdella useasta päivittäisestä kontaktista, muutamaan tapaamiseen kuukaudessa. Palvelu päättyy suunnitellusti asteittain. 

Kuntoutujaa tuetaan itsenäiseen asumiseen sekä elämän- ja arjenhallintaan. Tuki voi olla esimerkiksi avustamista sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä, raha-asioiden hoidossa tai sosiaalisten suhteisen ylläpidossa. Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma ja tukisopimus. Palvelusuunnitelmassa sovitaan kuntoutumisen tavoitteet. Asukkaan kanssa yhdessä arvioidaan suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista. Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja, joka tukee itsenäisen elämän valmiuksien kehittämisessä ja motivoi eteenpäin kuntoutumisessa.