Esittely

Esperi Ventusrannan laitoskuntoutus on tarkoitettu niille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Kuntoutusta annetaan täysi-ikäisille yksilöasiakkaille sekä lisäksi perheille perhekuntoutuksen muodossa. Laitoshoito tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Laitoskuntoutus tarjoaa asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen. Yhteistyössä avohoidon kanssa pyrimme luomaan asiakkaalle pitkäjänteistä tukea kuntoutumisprosessiin. Ventusrannassa on 16 asiakaspaikkaa.

Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi joulukuussa 2018.

Tavoitteellista kuntoutusta 

Ventusrannan laitoskuntoutus perustuu verkostotyöhön, yhteisöhoitoon ja ryhmissä käytettävään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Kuntoutumista tukemaan tarjoamme myös akupunktiota, neurosonic-hoitoa ja ohjattuja rentoutuksia. Kuntoutuksen tukena on lääkärin ohjeistama lääkitys. Kuntoutuksen hintaan kuuluvat päihdeongelman hoitoon tarkoitetut lääkkeet.

Asikkaalla voi olla esimerkiksi alkoholiongelma, huumeongelma tai peliongelma. Tavoitteenamme on asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen muutoksessa kohti päihde- ja peliriippuvuuksista vapaata elämäntapaa. Kuntoutusaika on 31 vrk. Tarvittaessa asiakas voi olla kuntoutuksessa pidempäänkin. Kuntoutusaika määritellään yhteistyössä lähettävän tahon, asiakkaan ja laitoskuntoutuksen ohjaajan kanssa. Muita kuntoutusjakson tavoitteita ovat mm. elämänhallinnan tukeminen, arjen taitojen harjoittelu, vuorokausirytmin vakiinnuttaminen, rauhoittuminen, omaan selvään itseen tutustuminen, tunteiden tunnistaminen ja itseilmaisu.

Tarjoamme myös eri mittaisia tuki-/ aloitusjaksoja korvaushoitoasiakkaille yhteistyössä Soiten (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) kanssa. Mikäli asiakas tarvitsee vieroitusta, ohjaamme asiakkaan tarvittaessa myös Soiten selviämis- ja vieroitushoitoyksiköön. Perusjakson käyneet asiakkaat voivat osallistua 5-14 vrk kestäville toipumista tukeville intervallijaksoille. Jakson tarkoituksena on tukea muutosmotivaatiota, itsetuntemusta ja sitoutumista raittiuteen, estää retkahtaminen tai auttaa selviämään tapahtuneesta retkahtamisesta.

Laitoskuntoutus käytännössä

Otamme asiakkaita vastaan joka viikko maanantaista keskiviikkoon. Tarvittaessa sisäänottoajoissa voidaan joustaa. Aluksi laadimme asiakkaalle henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman. Ventusrannan laitoshoito perustuu psykososiaalisiin kuntoutusmenetelmiin, joiden tukena voidaan tarvittaessa käyttää lääkitystä. 

Laitoskuntoutus tapahtuu ryhmässä ja jokaiselle asiakkaalle on lisäksi nimetty oma ohjaaja. Kuntoutusjakson aikana on jäsennelty ohjelma ja käytössä on kognitiiviseen terapiaan pohjautuva materiaali. Peliongelmaisille on kehitetty oma materiaali ja lisäksi käytämme THL:n laatimaa pelimanuaalia apuna peliongelmaisten kuntoutuksessa. Kuntouttava ryhmä kokoontuu päivittäin. Päiväohjelmaan kuuluu lisäksi aiheisiin liittyviä iltatehtäviä ja luentoja, filmejä, liikuntaa, yhteisön kokoontumisia, vapaamuotoista ohjelmaa, yhdessäoloa ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä.

Kuntoutusaikana asiakas tutustuu vertaistukiryhmiin sekä muihin tukimuotoihin. Laitoksessa vierailee säännöllisesti entisiä asiakkaita kertomassa omasta toipumisestaan. Omia asioita voi hoitaa sovituilla omien asioiden hoitovapailla. Kuntoutusaikana on myös mahdollisuus yhteen suunniteltuun kotiharjoitteluviikonloppuun. Kuntoutuksen aikana järjestämme asiakkaalle yksilöllisen verkostokokouksen. Seurantakokous pidetään 3 kk kuntoutuksen päättymisen jälkeen.

Viihtyisät tilat

Asiakkaitamme varten on käytössä 12 yhden hengen huonetta ja lisäksi perheasunnossa on tilat 4-6 hengen perheelle. Yhteisessä käytössä ovat olohuone, ruokasali, sauna, lasten leikkihuone ja keittiö. Uudet ja modernit tilamme sijaitsevat luonnonkauniilla paikalla, muutaman kilometrin päässä Kruunupyyn keskustasta.

Tutustu tästä yksikön tiloihin virtuaaliesittelyn muodossa!

Laitoskuntoutukseen hakeutuminen

Arvioinnin laitoskuntoutuksen tarpeesta tekee oman kunnan työntekijä. Hanki maksusitoumus laitoskuntoutusta varten ja pyydä kunnan työntekijääsi varaamaan paikka Ventusrannasta.

Katso mitä tarvitset mukaan tästä.

Koulutus- ja asiantuntijapalvelumme

Tuotamme riippuvuuksiin liittyviä koulutus- ja asiantuntijapalveluja esimerkiksi

  • sote-alan ammattilaisille

  • työterveyshuollon henkilöstölle

  • yrittäjille, esimiehille ja yritysten päihdeyhdyshenkilöinä toimiville

Tarjoamme tietoa ja tukea riippuvuuksista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Olemme apuna hoitoonohjauksen toimintamallin suunnittelussa, ja toimimme puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen tukena.
 

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.