Esperi Mielenterveyskuntoutujat 1
Kuvagalleria

Esperi Hoitokoti Vihola, Nokia

Koti mielenterveyskuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Hoivakodit Henkilöstö
Meillä on vapaita paikkoja. Soita ja kysy lisää palveluistamme!

Kodin kuulumisia

Esperi on avannut uuden kodin Viholan kaupunginosaan Nokialle helmikuussa 2018. Esperi Koti Vihola tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sekä kevyempiä tukivaihtoehtoja kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. 

Tavoitteellista kuntoutumista

Esperi Koti Viholan palvelut on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea kuntoutumiseensa. Asiakkuuden perusteena voi olla myös elämänhallintaan ja toimintakyvyn puutteisiin liittyvät ongelmat ilman psykiatrista diagnoosia.

Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämänhallinta ja siirtyminen kevyempään asumispalveluun. Yksittäisen asiakkaan kohdalla tämä voi tarkoittaa itsenäistä asumista ilman tukea ja toisen kohdalla esimerkiksi palveluasumista ilman yöaikaan annettavaa tukea. Kuntoutumisen etenemistä arvioidaan yhdessä jatkuvasti. Asiakkaalle on nimetty omahoitaja, jonka kanssa yhteistyö jatkuu asiakkaan siirtyessä eri tasoiselle tuelle.

Yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa laaditaan kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan jo olemassa olevat taidot. Asiakas etenee kohti asettamiaan tavoitteita uusia taitoja opettelemalla. Viikko-ohjelma tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. Viikko-ohjelmaan kuuluu tarpeenmukaista yksilöohjausta, keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka tuovat yhteisön tarjoaman vertaistuen osaksi kuntoutumista. Viikko-ohjelmaan on myös mahdollista suunnitella päivä- ja työtoimintaa sekä kodin ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa.

Suunnitelmallista ryhmätoimintaa

Kodissa järjestetään säännöllistä ja suunnitelmallista ryhmätoimintaa. Toiminnalliset ja terapeuttiset kuntouttavat ryhmät toimivat 1-3 kertaa päivässä kodin ohjelman mukaisesti. Erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioidaan ja asiakkaita osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Psykoedukatiivisia ryhmiä ovat mm. ahdistuksenhallintaryhmä, tunne- ja vuorovaikutusryhmä sekä skitsofreniaryhmä. Toiminnallisia ryhmiä ovat luova toiminta, leivontaryhmä, rentoutus, musiikkiryhmä, peli- ja asiointiryhmä sekä säännölliset liikuntaryhmät. Uimahallissa käydään kerran viikossa. Toiminnan ja terapeuttisuuden yhdistävä ryhmä on mm. voimaannuttavan valokuvauksen ryhmä.

Viikoittain toteutetaan yhteisöllisyyttä tukeva yhteisökokous, jossa kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa, antaa palautetta ja vaikuttaa kodin toimintaan. Lisäksi järjestetään erilaisia viriketoimintoja (mm. elokuvailta, levyraati, retkiryhmät) sekä muita arkeen nivoutuvia toimintoja.

Viihtyisä ympäristö

Kodista on lyhyt kävelymatka Viholan kauppakeskittymään ja hyvät julkiset kulkuyhteydet Nokian keskustaan sekä Tampereelle. Asunnot ovat pinta-alaltaan 25 m2 kokoisia yksiöitä. Uudisrakennuksen tilat ovat esteettömiä. Asiakas voi sisustaa asuntonsa omilla kalusteillaan. Kalusteet voidaan myös tarvittaessa lainata asiakkaalle. Oman asuntonsa lisäksi asiakkailla on käytössään päiväsali, saunatilat, pesutupa, kuivaushuone ja liikuntasali.

Tuettu asuminen

Tarjoamme tuetun asumisen palvelua mielenterveyskuntoutujille sekä tilaajien tarpeiden mukaan myös muille erityisryhmille esim. päihdekuntoutujat tai aikuiset joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä ja nuoret. Tuettu asuminen on asiakkaan kotiin annettavaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Tuetun asumisen palvelu suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti.