Kodin kuulumisia

Esperi Koti Annala tarjoaa tukiasumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessaan, arjen- ja elämänhallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä sekä riippuvuuksien hallinnassa. Asiakkailla voi olla päihde- ja mielenterveysongelmia, vaikeuksia raha-asioiden hallinnassa tai rikos- ja lastensuojelutaustaa. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat valmiuksia itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan, jotta he voivat tukiasumisen jälkeen muuttaa asumaan itsenäisesti. Henkilökunta on paikalla maanantaista perjantaihin klo 8-18 välillä ja lauantaisin klo 8-15/9-16.

Tavoitteellinen asuminen

Kaikille asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Palvelusuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan tuen tarpeet ja elämäntilanne. Ohjaaja auttaa asiakasta muodostamaan kuntoutumisen tavoitteet ja työskentelemään päämäärää kohti pienin askelin. Tavoitteita kohti pyrittäessä hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja ohjaajan ammatillista osaamista. Lisäksi toimitaan yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja, jonka kanssa tapaamisia on asiakkaan tarpeen mukaan, vähintään kerran viikossa. 

Annalassa työskentelee moniammatillinen henkilökunta ja henkilökunnalla on erityisosaamista muun muassa päihde- ja mielenterveystyöstä, palveluohjauksesta ja sosiaalityöstä. Henkilökunta pyrkii ylläpitämään työssään moniammatillisuutta hyödyntämällä parityöskentelyä ja tiivistä verkostotyötä.

Viihtyisä ympäristö

Kuntoutujat asuvat omissa asunnoissaan, mutta ovat myös osa yhteisöä. Annalan asunnot sijaitsevat kaikki samassa kerrostalossa. Koti sijaitsee hyvällä paikalla. Läheltä löytyvät kaunis luonto, lähipalvelut ja toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.