Esperi yhteistyö
Kuvagalleria

Esperi Sinividan katkaisuhoito ja kuntoutus

Monipuoliset palvelut yksilölliseen tuen tarpeeseen!
Esperi tarjoaa asiakkaan kotona tapahtuvaa tuettua päihdekierteen katkaisuhoitoa sekä katkaisuhoidon jälkeistä kuntoutusta. Kotikatko on katkaisuhoitoa turvallisesti kotona.

Kotikatkoa voidaan tarjota lähes kaikille katkaisuhoitoa tarvitseville asiakkaille. Esperi mahdollistaa hoitoon pääsyn myös henkilöille, jotka eivät voi mennä laitoshoitoon esim. lemmikkieläinten, liikuntarajoitteiden tai psyykkisten syiden vuoksi. Tukea tarvitsevan terveydentila arvioidaan ja päätöksen katkaisuhoidon aloittamisesta tekee Esperin lääkäri.

Asiakasta tuetaan pääsemään irti alkoholista ja kannustetaan kohti päihteetöntä elämää. Katkaisuhoito kestää 1–14 vuorokautta. Hoidon tukena voidaan käyttää lääkitystä. Asiakkaan luona voidaan käydä joka päivä klo 8–20 välisenä aikana. Palvelua tarjotaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Suunnitelmallista kuntoutusta

Katkaisuhoidon jälkeen hoitoa voidaan jatkaa kotona tapahtuvana kuntoutuksena. Kotikuntoutukseen voi tulla asiakkaaksi myös suoraan esimerkiksi laitoskatkaisun tai sairaalahoidon jälkeen. Kotikuntoutuksen kesto on 2–10 viikkoa. Ensimmäinen viikko sisältää asiakkaan motivointia päihteettömyyteen, luottamuksen rakentamista ja kokonaistilanteen kartoittamista, jonka perusteella laaditaan asiakasta osallistava hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Käyntien sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja kuntoutumista tukevaksi. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään muun muassa vertaistukeen ja A-klinikan ryhmiin, joihin voimme mennä mukaan asiakkaan niin halutessa.