Sinividan kriisi- ja tukiasuminen
Kuvagalleria

Esperi Sinividan tuki- ja kriisiasuminen, Helsinki

Koti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä asunnottomille
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti
Sinivida tarjoaa koteja asunnottomille ja asunnottomuuden uhan alla oleville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asunto järjestetään aina asukkaan yksilöllinen tarve huomioon ottaen. Sinividan ammattitaitoinen, sosiaalialan koulutettu henkilökunta työskentelee tiiviisti asukkaan kanssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kriisimajoitus

Kriisimajoitus on akuutista asunnon tarpeesta johtuvaa väliaikaista asumista. Tuemme kriisimajoitettuja asukkaitamme arjen hallinnassa asukkaan kokonaisvaltainen tilanne huomioiden.

Työskentelemme asukkaan, lähettävän tahon sekä verkostojen kanssa tiiviisti yhteistyössä oman vuokra-asunnon löytymiseksi.

Tuettu asuminen

Tuettu asumispalvelu on suunnattu henkilöille, jotka eivät selviydy täysin itsenäisesti arjessaan. Tuetulla asumisella pyritään asumissosiaalisin ja palveluohjauksellisin menetelmin lisäämään asukkaan itsenäistä pärjäämistä ja arjenhallintaa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tuettu asuminen on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn huomioonottavaa, asukaslähtöistä sekä vuorovaikutuksellista työskentelyä kohti itsenäistä elämää.

Asuntomme ovat viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita, jotka sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkaupunkiseudulla.

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.