Hoitokoti Kauklahti Esperi Espoo
Kuvagalleria

Esperi Työkeskus Kauklahti, Espoo

Työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Kodin kuulumisia

Esperi Työkeskus Kauklahti tarjoaa psykiatrista kuntoutusta tukevaa työtoimintaa joka arkipäivä klo 10-15. Tavoitteena on järjestää jokaiselle kuntoutujalle hänen kykyjään ja kiinnostustaan vastaavaa mielekästä työtä.

Aktiivista toimintaa

Esperi Työkeskus Kauklahdessa harjoitellaan itsenäisen elämisen taitoja, ylläpidetään ja parannetaan toimintakykyä, sekä saadaan neuvoja ja apua arkielämän haasteisiin. Tärkeä osa toimintaa on myös monipuolinen harrastus- ja retkitoiminta.

Työkeskuksen toiminnan pääpaino on erilaisten alihankintatöiden tekemisessä. Arkea rikastuttavat mahdollisuudet myös liikunnallisiin ja kädentaidollisiin aktiviteetteihin.

Kuntoutuksellisia tavoitteita ovat mm. työaikojen noudattaminen, säännöllisen vuorokausirytmin harjaannuttaminen, henkilökohtaisten sopimusten noudattaminen, työkyvyn harjaannuttaminen, onnistumisen ilon tarjoaminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja itsetunnon kasvattaminen.

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.