Uudenmaan Tukitupa tarjoaa itsenäisen asumisen tukemista, tukiasumista ja kotiin vietäviä tukipalveluita. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Kuntoutuja voi asua omassa kodissaan tai tukiasunnossa. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti.

Tuettu asuminen

Uudenmaan Tukitupa jälleenvuokraa asiakkaille tukiasuntoja, joihin liitetään asiakkaan tarvitsema tuki. Tarjoamme tällä hetkellä tukiasumista Järvenpäässä, Keravalla, Helsingissä, Vantaalla, Nummelassa sekä Hämeenlinnassa. Tukiasuntomme ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea vähintään kahdesti viikossa. Tukipalvelut räätälöidään aina asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen pohjalta. Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti, jotta itsenäinen asuminen ja arki omassa kodissa onnistuisivat. Ohjaamme asiakasta asioiden hoitamisessa ja palvelujärjestelmässä toimimisessa esimerkiksi Kelan tai työvoimatoimiston kanssa. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Asiakkaaksi tullaan kunnan sosiaalitoimen kautta.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta ja avohuollon tukipalvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on asiakkaan rinnalla kulkemista ja arjessa ohjaamista motivoiden sekä kannustaen. Säännöllinen arki ja mielekäs vapaa-ajantoiminta tukevat asiakkaan elämänhallintaa. Asiakkaalle nimetään omaohjaaja ja tuen tarve määritellään yksilöllisesti asiakkaan sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Asiakkaaksi tullaan joko kunnan sosiaalitoimen kautta tai omakustanteisesti.

Henkilökunta

Henkilökuntamme on sosiaali -ja terveysalan tutkinnon omaavia ammattilaisia: sosionomeja ja päihde – ja mielenterveystyöhön erikoistuneita lähihoitajia. Tiimistämme löytyy vankkaa osaamista ja kokemusta eri sosiaalialan kentiltä; kehitysvammaiset, lastensuojelu ja jälkihuolto sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutus.

Yksikkömme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.