Hoitokoti Uudenmaan Tukitupa Esperi Järvenpää
Kuvagalleria

Esperi Uudenmaan Tukitupa

Uudenmaan Tukitupa tarjoaa itsenäisen asumisen tukemista, tukiasumista, kotiin vietäviä tukipalveluita sekä asumisvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Kuntoutuja voi asua omassa kodissaan, tukiasunnossa tai asumisvalmennusyksikössämme. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti.

Tuettu asuminen

Uudenmaan Tukitupa jälleenvuokraa asiakkaille tukiasuntoja, joihin liitetään asiakkaan tarvitsema tuki. Tarjoamme tällä hetkellä tukiasumista Järvenpäässä, Keravalla, Helsingissä, Vantaalla, Nummelassa sekä Hämeenlinnassa. Tukiasuntomme ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea vähintään kahdesti viikossa. Tukipalvelut räätälöidään aina asiakkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen pohjalta. Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti, jotta itsenäinen asuminen ja arki omassa kodissa onnistuisivat. Ohjaamme asiakasta asioiden hoitamisessa ja palvelujärjestelmässä toimisessa esimerkiksi Kelan tai työvoimatoimiston kanssa. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Asiakkaaksi tullaan kunnan sosiaalitoimen kautta.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta ja avohuollon tukipalvelut

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on asiakkaan rinnalla kulkemista ja arjessa ohjaamista motivoiden sekä kannustaen. Säännöllinen arki ja mielekäs vapaa-ajantoiminta tukevat asiakkaan elämänhallintaa. Asiakkaalle nimetään omaohjaaja ja tuen tarve määritellään yksilöllisesti asiakkaan sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Asiakkaaksi tullaan joko kunnan sosiaalitoimen kautta tai omakustanteisesti.

Perhetyö

Perhetyömme on kokonaisvaltaista auttamista, arviointia, ohjaamista sekä tukemista perheen ehdoilla asiakkaan kotiin ja tukiasuntotoihin. Teemme tiivistä yhteistyötä palveluverkoston kanssa ja tarvittaessa kauttamme räätälöidään yksilöllinen palvelu kaikille perheen jäsenille.

Henkilökunta

Henkilökuntamme on sosiaali – ja terveysalan tutkinnon omaavia ammattilaisia: sosionomeja tai päihde – ja mielenterveystyöhön erikoistuneita lähihoitajia. Tiimistämme löytyy vankkaa osaamista ja kokemusta siis eri sosiaalialan kentiltä; kehitysvammaiset, lastensuojelu, perhetyö ja jälkihuolto sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutus.