Hoitokoti Uudenmaan Tukitupa Esperi Järvenpää
Kuvagalleria

Esperi Uudenmaan Tukitupa, Järvenpää

Koti mielenterveyskuntoutujille
Hoitaja
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot
Monipuolisesti virikkeitä ja harrastustoimintaa
Koti
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa. Lisäksi kodeissamme järjestetään tilapäistä asumista teemaviikonloppujen ja kesäleirien merkeissä.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Asumisjakson kesto sovitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Uudenmaan Tukitupa tarjoaa itsenäisen asumisen tukemista, tukiasumista, kotiin vietäviä tukipalveluita sekä asumisvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Palvelu on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Kuntoutuja voi asua omassa kodissaan, tukiasunnossa tai asumisvalmennusyksikössämme. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti.

Toiminnan viitekehyksenä on palveluohjaus. Painotamme asiakkaan ja työntekijän välistä luottamusta, rinnalla kulkemista ja asiakkaan etua. Palveluohjauksen avulla voimme helpottaa asiakkaan toimimista ja asioimista palvelujärjestelmässä: kokoamme asiakkaalle valmiiksi juuri hänen tarvitsemansa palvelut.

Itsenäisen asumisen tukeminen

Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti, jotta itsenäinen asuminen ja arki onnistuisi. Ohjaamme asiakasta asioiden hoidossa ja palvelujärjestelmässä toimimisessa. Tukeminen perustuu ohjaajan ja asiakkaan väliseen hyvään luottamus- ja vuorovaikutussuhteeseen.

Tukiasunnot ja kotiin vietävät tukipalvelut

Tukiasuntoja vuokrataan mielenterveyskuntoutujille. Asunto ja monipuoliset tukipalvelut mahdollistavat tasapainoisen arjen rakentamisen. Tukiasuntoihin räätälöidään yhteistyössa palvelut, jotka asiakas tarvitsee arjen hallinnan tueksi. Tavoitteena on asiakkaan siirtyminen tukiasunnosta omaan asuntoon, jota haetaan yhdessä. Asiakkaan on mahdollisuus saada tarvittaessa tukea myös omaan asuntoon.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennusjakson aikana harjoitellaan elämänhallintataitoja ja arvioidaan tuentarvetta. Asumisjakson päätteeksi pyritään löytämään asiakkaan elämäntilanteeseen mahdollisimman hyvin sopiva asumismuoto ja tarpeita vastaavat tukipalvelut. Asumisvalmennusta tarjotaan asumisyksiköissä ja palvelua viedään myös asiakkaiden koteihin.

Avo- ja jälkihuollon palvelut

Uudenmaan Tukituvan palveluihin kuuluu myös arjen ja asumisen tukipalvelut; perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, yksilöllinen koulunkäynnin tukeminen sekä nuorten äitien ja perheiden tukeminen.