Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti
Raisiossa sijaitseva Esperi Koti Sypressi tarjoaa asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Päätalossa on tarjolla 15 asiakkaalle asumispalvelua vaativaan tehostettuun palveluasumiseen sekä tehostettuun palveluasumiseen. Pihapiirissä sijaitsee rivitalo, jossa tarjotaan palveluasumista viidelle asiakkaalle.

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin, jossa osaava henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Kodissamme on käytössä kuntouttava työote, ja toipumisorientaatiomallin mukaan avun ja ohjauksen tarve lähtee asukkaasta itsestään. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden sekä turvallisen päivärytmin mukaan. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä.

Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Asukkailla on mahdollisuus osallistua talon ulkopuoliseen räätälöityyn työtoimintaan ja käyttää ulkopuolisia matalankynnyksen tarjoamia palveluita. Myös asukkaan opiskelumahdollisuuksia tuetaan. Koko kodin voimin vietetään teemapyhiä ja käydään retkillä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Tarjoamme asukkaille monipuolisesti toimintaa, johon jokainen voi osallistua oman mielenkiinnon mukaan:

  • Ulkoiluryhmän avulla tuetaan asukkaiden säännöllistä liikuntaa ja sosiaalisia suhteita. Tarjolla on myös tuolijumppaa ohjatusti.
  • Kodin yhteinen virikeilta tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteiseen pelailuun, tekemiseen ja rentoon olemiseen.
  • Aktiivisen Kingiryhmän tarkoituksena on kohottaa mielialaa, tuottaa mielihyvää, vähentää stressiä ja ahdistusta, ja edistää fyysistä sekä psyykkistä hyvinvointia.
  • Valokuvauskerhon tarkoitus on luoda yhteishenkeä ja mielekästä tekemistä sekä nostattaa asukkaiden itsetuntoa ja onnistumisen iloa valokuvauksen kautta. Talon ulkopuoliseen toimintaan voi tutustua erilaisilla retkillä, jolloin perehdytään luontoon ja sen monimuotoisuuteen.
  • Sypressin Mantan ryhmä sekä Hämy-kerho tarjoavat asukkaille vertaistukea erilaisten yhdessä suunniteltujen tekemisten kautta.
  • Tiistaiturinat-ryhmä tarjoaa keskustelua eri työvälineitä hyödyntäen fyysisistä, henkisistä ja psyykkisistä voimavaroista ja niiden vaikutuksista hyvään elämään.
  • "Tuumasta toimeen" -ryhmässä asukkailla on mahdollisuus tehdä ohjatusti erilaisia kodin askareita, keräämällä samalla "ahkeruusrahaa" itselleen osallistumalla ryhmän toimintaan. Ahkeruusrahaa voi jokainen kerryttää myös ryhmän ulkopuolella tekemällä kodin askareita milloin tahansa.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelun toteuttamissuunnitelma yhteistyössä asukkaan, läheisten, kunnan edustajan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Asukas luo omaohjaajan tuella kuntoutumisen tavoitteet, joita asukas itse arvioi säännöllisesti yhdessä omaohjaajan kanssa.

Asukkaita tuetaan ja ohjataan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat erilaisiin toimintoihin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan tukemana tai ryhmänä. Kodissamme työskentelee osaava henkilökunta, joka vastaa asukkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman toteutuksesta sekä asukkaan kokonaisvaltaisesta lääkehoidosta.

Omaohjaaja ohjaa asukasta motivoitumaan itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen eri toimintoihin suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista. Kodissamme toimii säännöllisesti sairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa. Kotimme tarjoaa myös lyhytaikaista asumispalvelua, joka tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa ja asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Viihtyisä koti

Jokaisen asukkaan käytössä on oma, esteetön huone, wc-/kylpyhuone sekä avarat yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Sisustusratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaiden käytössä on myös yksikön viihtyisä piha-alue. Rivitalossa asukkailla on asunnossa käytössään myös keittiötila sekä erillinen makuuhuone.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.