Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti
Raisiossa sijaitseva Esperi Koti Sypressi tarjoaa asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arjessaan. Päätalossa on tarjolla 15 asiakkaalle asumispalvelua ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Pihapiirissä sijaitsee lisäksi rivitalo, jossa tarjotaan yhteisöllistä asumista viidelle asiakkaalle.

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin, jossa osaava henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Kodissamme on käytössä kuntouttava työote, ja toipumisorientaatiomallin mukaan avun ja ohjauksen tarve lähtee asukkaasta itsestään. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden sekä turvallisen päivärytmin mukaan. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä.

Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Asukkailla on mahdollisuus osallistua talon ulkopuoliseen räätälöityyn työtoimintaan ja käyttää ulkopuolisia matalankynnyksen tarjoamia palveluita. Myös asukkaan opiskelumahdollisuuksia tuetaan. Koko kodin voimin vietetään teemapyhiä ja käydään retkillä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Tarjoamme asukkaille monipuolisesti toimintaa, johon jokainen voi osallistua oman mielenkiinnon mukaan:

 • Sypressi Cafessa asukkaat ja ohjaajat keskustelevat yhdessä meidän kodillemme tärkeistä asioista kahvikupin äärellä.
 • Ulkoiluryhmän avulla tuetaan asukkaiden säännöllistä liikuntaa ja sosiaalisia suhteita. Tarjolla on myös tuolijumppaa ohjatusti.
 • Kodin yhteinen toimintailta tarjoaa asukkaille mahdollisuuden yhteiseen pelailuun, tekemiseen ja rentoon olemiseen.
 • Valokuvauskerhon tarkoitus on luoda yhteishenkeä ja mielekästä tekemistä sekä nostattaa asukkaiden itsetuntoa ja onnistumisen iloa valokuvauksen kautta. Ryhmä käy erilaisilla retkillä, joissa tutustutaan luontoon ja sen monimuotoisuuteen.
 • Sypressin Mantan ryhmä sekä Hämy-kerho tarjoavat asukkaille erilaista kotoisaa tekemistä.
 • Tiistaiturinat-ryhmä hyödyntää eri työvälineitä keskusteluissa fyysisistä, henkisistä ja psyykkisistä voimavaroista ja niiden vaikutuksista hyvään elämään.
 • ”Tuumasta toimeen!” -ryhmässä asukkailla on mahdollisuus tehdä ohjatusti erilaisia kodin askareita, keräämällä samalla ahkeruusrukseja itselleen osallistumalla ryhmän toimintaan. Ahkeruusrukseja voi jokainen kerryttää myös ryhmän ulkopuolella tekemällä kodin askareita milloin tahansa.
 • "Mitä tekis?" -ryhmän tarkoituksena on tutustua lähitienoon tekemiseen ja tuoda arjen tylsiin hetkiin vaihtoehtoja.
 • Vertaistukiryhmässä asukkaat saavat keskustella turvallisessa ilmapiirissä oman arkensa erityispiirteistä.
 • Korttityöskentely auttaa tunnistamaan omia tunteita, ajatuksia ja muita itselle tärkeitä asioita.
 • Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus myös omaan keittiövuoroon, jossa asukas voi harjoitella keittiötöitä yksikön jakelukeittiössä ohjaajan tukemana.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelun toteuttamissuunnitelma yhteistyössä asukkaan, läheisten, kunnan edustajan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Asukas luo omaohjaajan tuella kuntoutumisen tavoitteet, joita asukas itse arvioi säännöllisesti yhdessä omaohjaajan kanssa.

Asukkaita tuetaan ja ohjataan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat erilaisiin toimintoihin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan tukemana tai ryhmänä. Kodissamme työskentelee osaava henkilökunta, joka vastaa asukkaan palvelun toteuttamissuunnitelman toteutuksesta sekä asukkaan kokonaisvaltaisesta lääkehoidosta.

Omaohjaaja ohjaa asukasta motivoitumaan itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen eri toimintoihin suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista. Kodissamme toimii säännöllisesti sairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa. Kotimme tarjoaa myös lyhytaikaista asumispalvelua, joka tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa ja asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Viihtyisä koti

Jokaisen asukkaan käytössä on oma, esteetön huone, wc-/kylpyhuone sekä avarat yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Sisustusratkaisuissa lähtökohtana on kodinomaisuus ja omatoimisuuden tukeminen. Asukkaiden käytössä on myös yksikön viihtyisä piha-alue. Rivitalossa asukkailla on asunnossa käytössään myös keittiötila sekä erillinen makuuhuone.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.