Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Hämeenlinnassa sijaitseva Esperi Koti Ilovuori tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 25 aikuiselle mielenterveyskuntoutujalle, jotka tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa arjessaan. Ilovuoressa toimitaan kuntouttavalla työotteella, yhteisöllisyyden periaattein ja asukkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Asumisen kesto määräytyy jokaisen asukkaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Ilovuori on päihteetön yksikkö, jonka palveluvalikoimaan kuuluu myös kodin tarjoama asumisvalmennus sekä intervalliasumisen palvelut. Intervalliasuminen voi kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan kuukauden.

Mielekäs arki

Asukkaille luodaan mielekäs ja toiminnallinen arki, johon kuuluu yhdessäoloa ja monipuolista toimintaa. Kauniin ja rauhallisen ympäristön suomia mahdollisuuksia hyödynnetään yhteisessä tekemisessä. Ilovuoren ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Tavoitteena on rakentaa kuntoutujille toimiva palvelupolku, alkaen tehostetusta palveluasumisesta, jatkuen asumisvalmennuksen kautta tuettuun asumiseen. Tuen tarpeen vähentyessä siirtyminen itsenäisempään asumiseen on vaivatonta, palvelujen ollessa helposti saatavilla.

Viihtyisä koti

Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat sekä päivätoimintatilat. Tilat on sisustettu kodinomaisiksi ja viihtyisiksi. Loimalahden ympäristö metsäpolkuineen tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnon helmassa. Kattavat peruspalvelut löytyvät kävelymatkan päästä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.