Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Ilovuori tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 25 aikuiselle mielenterveyskuntoutujalle Hämeenlinnassa. Asukkaat tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa arjessaan. Ilovuoressa toimitaan kuntouttavalla työotteella, yhteisöllisyyden periaattein ja asukkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Ilovuori on päihteetön yksikkö. Ilovuori on perustettu vuonna 2006. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi joulukuussa 2015.

Palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi kodin tarjoama asumisvalmennus ja Kotilopalvelun tuottama kotiin vietävä tuki. Asumisen kesto määräytyy jokaisen asukkaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Lisäksi Ilovuoressa järjestetään myös intervalliasumista. Intervalliasuminen voi kestää yhtäjaksoisesti korkeintaan kuukauden.

Mielekäs arki

Asukkaille luodaan mielekäs ja toiminnallinen arki, johon kuuluu yhdessäoloa ja monipuolista viriketoimintaa. Kauniin ja rauhallisen ympäristön suomia mahdollisuuksia hyödynnetään yhteisessä tekemisessä. Ilovuoren ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Tavoitteena on rakentaa kuntoutujille toimiva palvelupolku, alkaen tehostetusta palveluasumisesta, jatkuen asumisvalmennuksen kautta tuettuun asumiseen. Tuen tarpeen vähentyessä siirtyminen itsenäisempään asumiseen on vaivatonta, palvelujen ollessa helposti saatavilla.

Viihtyisä koti

Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat sekä päivätoimintatilat. Tilat on sisustettu kodinomaisiksi ja viihtyisiksi. Loimalahden ympäristö metsäpolkuineen tarjoaa hyvät ulkoilumahdollisuudet luonnon helmassa. Kattavat peruspalvelut löytyvät kävelymatkan päästä.

Kotilopalvelu

Kotilopalvelu tuo kuntouttavan palvelun mielenterveyskuntoutujan omaan kotiin, Hämeenlinnan alueella. Palvelun sisältö räätälöidään asukkaan tarpeita vastaavaksi. Kotilopalvelu toimii jatkumona kuntoutumisen polulla niille, jotka ovat valmiita siirtymään tukitoimien avulla itsenäisempään elämään. Palvelun piirissä olevat kuntoutujat voivat osallistua asumisyksiköiden toimintaan ja virkistysretkiin arkipäivisin. Puhelinpäivystys kuuluu palveluun ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.