Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Kapteenska tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua 15 mielenterveyskuntoutujalle hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä Helsingin Tapaninvainiossa.

Mielekäs arki

Monipuolinen toiminta kuten erilaiset ryhmät ovat keskeinen osa arkeamme tukien osallisuutta ja kuntoutusta. Toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään osallistamalla asukkaat arjen askareisiin ja asioiden hoitoon. Viikoittaisessa yhteisökokouksessa suunnittelemme yhdessä asukkaiden kanssa talon toimintaa ja pyrimme ottamaan toiveet huomioon toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Asukkaalle laaditaan viikko-ohjelma tukemaan kuntoutusta, tavoitteena on löytää myös talon ulkopuolista tekemistä. Lisäksi asukkaalle laaditaan yhdessä kuntoutusuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on asukkaan siirtyminen kevyempään asumispalveluun.

Arvioiva asuminen - palvelukokonaisuus

Palvelun sisältö muodostuu asumisen, arjen taitojen sekä elämänhallinnan arvioimisesta. Tavoitteena on selvittää kuntoutujan tuen tarve lyhyen, neljän kuukauden jakson aikana. Palvelukokonaisuuden osa-alueet käydään läpi järjestyksessä. Ensimmäisen viikon aikana hoidetaan juoksevat asiat ja luodaan luottamuksellisen suhteen perusta.

Jakson aikana yhteisiä työskentelyhetkiä asiakkaan kanssa on vähintään kolme kertaa viikossa. Jakson päättyessä asukkaasta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan sosiaalityöntekijälle. Samalla toimitetaan jo kirjoitetut osa-alueiden arviot. 

Palvelukokonaisuuden aihealueet on jaettu neljään eri ryhmään:

  • Arjen aakkoset
  • Arjen askareet
  • Elämänhallinta
  • Tulevaisuuden suunnitelma

Viihtyisä koti

Asukkaiden käytössä ovat omat esteettömät huoneet kylpyhuonetiloineen sekä viihtyisät ruokailu- ja oleskelutilat. Yhteistilojen kaluste- ja sisustusratkaisut on tehty kodinomaisuutta, turvallisuutta ja asiakkaiden omatoimisuutta ajatellen. Asukkaiden käytössä on myös viihtyisä piha-alue. Tutustu tiloihimme virtuaalisesti täältä!

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.