Hyvä mieli on meille pääasia

Esperi on valinnut MIELI-toipumisorientaation toimintaa ja strategiaa ohjaavaksi toimintafilosofiaksi mielenterveyskuntoutujien palveluihin. Sen ydinajatus on, että asukkaalla on oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä niin paljon kuin mahdollista.

Toipumisorientaatio ohjaa kotiemme toimintaa

Toipumisorientaation mukaisesti asukas määrittelee yhdessä häntä tukevan henkilöstön kanssa, mitä kuntoutuminen ja hyvä elämä hänelle tarkoittaa. Toipumisorientaation keskeisiä asioita kuvataan CHIME- mallilla (engl. connection, home, identity, meaning, empowerment). Esperillä CHIME-malli tullaan tuntemaan nimellä MIELI:

M = Mahdollistaminen (Empowerment);
I = Ilo ja toivo (Hope);
E = Elämän merkityksellisyys (Meaning);
L = Liittyminen yhteisöön (Connectedness);
I = Identiteetti (Identity).