Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koskikoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 24 mielenterveyskuntoutujalle Jämsässä. Koskikodilla eletään yhteisöllistä arkea tarkoituksena rakentaa asukkaalle merkityksellinen, osallistava ja omannäköinen elämä, edistää hyvinvointia ja kuntoutumista luonnon, liikkumisen, yhteisöllisyyden ja toipumisorientaation keinoin.

Tarjoamme monipuolista kuntoutumistoimintaa eri ikäisille kuntoutujille. Voimme vastaanottaa joustavasti ja nopeasti kuntoutujia akuuteissakin tilanteissa. Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja ja teemme yhdessä asiakkaan, läheisten ja palveluverkoston kanssa palveluiden toteuttamissuunnitelman, minkä pohjalta rakennamme mielekästä arkea.

Yhdessä kohti tavoitteita

Henkilökunnan ja asukkaiden muodostama yhteisö ovat osa kodikasta arkeamme, missä perustana on yksilöllinen kuntoutuspolku ja toteuttamissuunnitelma. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökuntamme ohjaa, tukee, kannustaa ja tarvittaessa auttaa asiakkaita osallistumaan elämän hallintaan, arkisiin askareisiin, ryhmätoimintoihin ja liikkumaan.

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Koskikodissa asukkaat asuvat kodinomaisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Koti sijaitsee Jämsänkoskella kauniilla paikalla rantamaisemissa ja lähellä palveluita, joten asukkaat voivat helposti opetella toimittamaan omia asioitaan.

Puutarhanhoito, luonnon havainnointi, vuodenaikojen ja juhlapyhien huomioimien arjessa ja erilaiset retket lähiympäristöön ovat tärkeitä tapahtumarikkaassa yhteisössämme. Huomioimme maapallon rajalliset luonnonvarat ja kestävän kehityksen arjessamme.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.