Esittely

Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Kruukinrinne tarjoaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille sekä sosiaalisesti syrjäytyneille henkilöille. Yhteensä Kruukinrinteessä on koti 14 kuntoutujalle. Hoitokodin perustanut yritys aloitti toimintansa vuonna 1990 ollen näin Keski-Suomen vanhin yksityinen palveluntuottaja. Osaksi Esperi-konsernia toiminta liittyi toukokuussa 2016.

Karstulassa sijaitsee myös Esperi Koti Päivölä-Peltola, joka tarjoaa asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille. Lisätietoja Päivölä-Peltolasta löydät täältä.

Mielekäs arki

Kuntouttava toiminta Kruukinrinteessä perustuu yhteisöhoidon periaatteeseen. Tämä tarkoittaa yhteistyötä, avointa keskustelua ja keskinäistä vastuunottoa. Jokaisen asukkaan oma mielipide on tärkeä ja arvokas. Yhteisökokouksissa keskustellaan asukkaiden toiveista ja arjen hetkistä.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Ohjaaja kannustaa ja motivoi kuntoutujaa. Yhdessä harjoitellaan arkielämän taitoja ja asioiden hoitoa. Asukkaat harrastavat ja tekevät asioita niin yhdessä kuin itsenäisestikin. Määränpäänä on itsenäisempi asumismuoto tulevaisuudessa.

Viihtyisä koti

Kruukinrinteessä jokaisella asukkaalla on käytössä oma huone ja kodikkaat yhteistilat. Viihtyisä piha-alue mahdollistaa ulkoilun ja harrastamisen. Koti sijaitsee Karstulan keskustan ja palveluiden läheisyydessä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.