Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Päivölä-Peltola tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua ja kotiin tehtäviä tukikäyntejä mielenterveyskuntoutujille sekä sosiaalisesti syrjäytyneille henkilöille Karstulassa. Lisäksi asiakkaat voivat tulla kodille ns. päiväkäynneille, jolloin asiakas osallistuu toimintaan ja ruokailee kodilla. Hoitokodin perustanut yritys aloitti toimintansa vuonna 1990 ollen näin Keski-Suomen vanhin yksityinen palveluntuottaja. Osaksi Esperi-konsernia toiminta liittyi toukokuussa 2016.

Mielekäs arki

Keskeistä on palveluiden porrasteisuus. Monipuoliset palvelut mahdollistavat joustavan kuntoutumisen polun, kun kuntoutuja voi siirtyä kevyemmän asumispalvelun piiriin tuen tarpeen vähentyessä. Kuntouttava toiminta perustuu yhteisöhoidon periaatteeseen, joka tarkoittaa yhteistyötä, avointa keskustelua ja keskinäistä vastuunottoa. Jokaisen asukkaan oma mielipide on tärkeä. Arjen taitoja ja toimimista harjoitellaan yhdessä ja asukkailla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua hoitokodin aktiviteetteihin.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Ohjaaja kannustaa ja motivoi kuntoutujaa. Määränpäänä on itsenäisempi asumismuoto tulevaisuudessa. 

Viihtyisä koti

Jokaisella asukkaalla on käytössään tilava huone ja kodikkaat yhteistilat. Viihtyisä piha-alue mahdollistaa ulkoilun ja harrastamisen. Koti sijaitsee vehreällä ja rauhallisella alueella Karstulassa.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.