Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Hoitokoti Kuurnan Kartanot tarjoaa lämminhenkistä ja turvallista asumispalvelua kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. Kuurnan Kartanot on toiminut vuodesta 2007 lähtien ja osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2011.

Ympärivuorokautisen hoidon lisäksi asiakas voi asua yksikössä kevyemmällä tuella palveluasumisen puolella, tai lähes itsenäisesti tukiasujana. Hoitoportaiden löytyminen samasta talosta takaa asiakkaan kuntoutusprosessin turvallisen ja vakaan etenemisen kohti asiakkaan omien tavoitteiden toteutumista. Yksikössä on valmius järjestää myös valvontajaksoja oikeuspsykiatrisille asiakkaille.

Hoitokoti sijaitsee Kontiolahden Paiholassa, josta on hyvät linja-autoyhteydet Joensuuhun (20 km) sekä Kontiolahden kirkonkylälle (12 km). Lisäksi yksiköllä on kolme autoa, joilla asioidaan lähiympäristössä useita kertoja viikossa.

Kuntouttava ja monipuolinen arki

Asiakkaillemme tarjoamme kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa kuntoutusta, sisältäen kattavan tuen ja avun kaikissa arjen toimissa. Yksiköllä on oma ruoanvalmistuskeittiö, jossa valmistuu päivittäin monipuoliset ja ravitsemussuositusta mukailevat ateriat, jotka ovat keränneet paljon kiitosta asiakkailtamme. Kuntoutumisen edetessä asiakkaat voivat myös valmistaa ruokansa itse asuntolan keittiöissä.

Yhteistä ohjelmaa järjestetään päivittäin monipuolisen ryhmätoiminnan muodossa. Yksikön asiakkaille on tarjolla mm. liikuntaryhmä läheisen koulun liikuntasalilla kaksi kertaa viikossa, omat toimintaryhmänsä sekä naisille että miehille, seniori-ikäisille suunnattu virikeryhmä, sekä ruoanlaittotaitoja kartuttava kokkiryhmä. Lisäksi ympäri vuoden tehdään niin lyhyitä kuin pidempiä virkistysretkiä asiakkaiden toiveita kuunnellen. Juhlapyhät sekä asiakkaiden syntymäpäivät juhlitaan asiaankuuluvalla tavalla. Hyödynnämme yksikössämme yhteisöhoidon periaatteita, sekä keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta hoidon edelleen kehittämiseksi.

Moniammatillinen henkilöstömme

Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, jolla on vankka kokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Työyhteisöömme kuuluu sekä naisia että miehiä. Koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.