Esittely

Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Virkkula tarjoaa palveluasumista 16 mielenterveyskuntoutujalle ja Päivännousu tarjoaa tukiasumista 6 kuntoutujalle Lehmossa. Osaksi Esperiä yritys liittyi lokakuussa 2022.

Aktiivinen arki

Hoitokoti Virkkulassa eletään aktiivista arkea. Sosiaalisia taitoja ylläpidetään kodin ulkopuolisella toiminnalla, olipa kysymys sitten kauppa-asioiden hoitamisesta, harrastuksissa käymisestä tai vertaistukityhmään osallistumisesta. Päivittäistä kuntouttavaa toimintaa ovat erilaiset taloustyöt kuten siivous, ruoanlaitto, leivonta ja pihatyöt. Lisäksi järjestämme muun muassa taidetyöpajoja ja erilaisia kuntouttavia ryhmiä.

Viihtyisä koti

Esperi Koti Virkkula sijaitsee Kontiolahden Lehmossa. Koti sijaitsee lähellä Lehmon monipuolisia palveluita ja Joensuun keskustaan on 7 kilometriä. Jokaisella asiakkaallamme on oma huone. Lisäksi käytettävissä ovat yhteiset sauna-, keittiö- ja oleskelutilat. Kuntosali ja grillikota tarjoavat mahdollisuuden kokea asioita mukavalla porukalla, ja internet-yhteys toimii.

Päivännousun tuettu asuminen

Tarjoamme tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille. Yhteisöllisyys kuuluu tuettuun asumiseen vertaistuen ja muun yhdessä tekemisen muodossa. Arkeen kuuluu myös asiointi eri virastoissa, kaupassa ja apteekissa. Kaikki Virkkulan kuntouttavat ja toiminnalliset ryhmät ovat tuetun asumisen asiakkaiden vapaasti käytettävissä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.