Esittely

Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Majakka on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Mikkelissä. Majakka tarjoaa palveluasumista 64 kuntoutujalle kahdessa eri rakennuksessa: kolmikerroksisessa kerrostalossa Kotisatamassa sekä esteettömissä tiloissa Luotsissa. Lisäksi palveluumme kuuluu tukiasuminen, jota on yhteensä 18 paikkaa. Majakassa järjestetään myös kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa. Majakan asukkaat eivät ole laitoshoidon tarpeessa, mutta tarvitsevat ohjausta, valvontaa ja tukea selviytyäkseen avohoidossa.

Mielekäs arki

Toimintaperiaatteissa korostuvat asukkaan itsenäinen ja aktiivinen elämä. Toiminnalla pyritään luomaan hyvä ja turvallinen elämä viihtyisässä ympäristössä. Kuntouttavat ryhmät ja ohjattu työtoiminta kuuluvat päivittäiseen ohjelmaan. Jokaisella asukkaalla on oma ohjaaja, jonka kanssa laaditaan kuntoutussuunnitelma ja viikko-ohjelma, johon määritellään asukkaan osallistuminen erilaisiin toimintoihin. Toiminnan tavoitteena on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kuntoutuminen sekä siirtyminen itsenäisempään asumismuotoon.

Majakan henkilökunta rakentuu vahvoista psykiatrisen hoidon osaajista, jotka ovat koulutettuja ja kokeneita hoitotyön ammattilaisia. 

Viihtyisä ympäristö

Asukkailla on Luotsissa käytössään tilavat huoneet sekä kodinomaiset yhteistilat. Kotisatamassa asunnot ovat soluasuntoja ja kullakin asukkaalla oma huone sekä yhteiset tilat. Majakan pihapiiri tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisille toiminnoille vuodenaikojen mukaan. Majakka sijaitsee n. viiden kilometrin päässä Mikkelin keskustasta hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kuntouttava työtoiminta

Asukkaille järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa. Palvelu- ja ryhmäkodin sekä tukiasuntojen asukkailla on mahdollisuus käydä ryhmä- ja työtoiminnoissa Majakassa. Majakan päivä- ja työtoiminnan palveluita voi ostaa myös kotona asuville mielenterveyskuntoutujille.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.