Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Valkama on 44-paikkainen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista, tukea ja ohjausta mielenterveyskuntoutujille. Asukkailla voi olla myös käytöshäiriöitä, liikuntarajoite tai muita elämän- ja arjenhallintaa vaikeuttavia ongelmia tai oireita, mitkä ovat esteenä itsenäisemmän asumisen ja elämän onnistumiselle. Tarjoamme lisäksi jälkihuollon palveluita nuorille. Valkama on aloittanut toimintansa vuonna 2012.

Aktiivinen arki

Valkaman toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaille kuntouttavaa asumispalvelua turvallisessa ja mahdollistavassa ympäristössä asukkaiden omia voimavaroja tukien. Valkamassa on voimakas kuntouttava ote, selkeät tekemisen ja arjen elämisen rajat ja paljon yhteistä toimintaa. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kuntoutustavoite ja - suunnitelma, jota arvioidaan kuukausittain. Tarkoitus on päästä oman elämän syrjään kiinni ja kuntoutua eteenpäin.

Yksikössä tehdään yhdessä ja luodaan turvallisia arjen rutiineja, eletään tavallista elämää iloineen ja suruineen, metsästetään juhlahetkiä, suunnitellaan ja vietetään juhlapyhiä, harrastetaan, jutellaan, opitaan yhdessä toisiltamme. Toiminta nivoutuu luontevasti muihin paikallisiin toimijoihin sekä paikalliseen palveluverkostoon.

Jälkihuollon palvelut nuorille

Tarjoamme jälkihuollon nuorille ohjausta sekä tukea itsenäistymiseen ja asumiseen lastensuojelun päättyessä. Henkilökunta perehdyttää ja neuvoo asiakkaita eri palveluiden käyttämisessä, kuten paperiasioiden hoidossa sekä opastaa asumisen, arjen ja rahankäyttöön liittyvissä asioissa. Työskentelyn tavoitteina ovat nuoren itsenäistyminen, oman asunnon löytyminen, opiskeluun tai työ-/päivätoimintaan osallistuminen sekä yhteiskuntaan kiinnittyminen. Tavoitteena on jokaisen nuoren oman näköinen arki. Katso palvelun esite tästä.

Viihtyisä koti

Valkamassa on kolme erillistä siipeä. Jokaisessa siivessä toimii pienryhmäkoti, jossa on oma ryhmäkeittiö. Kodinomaiset ja avarat tilat luovat mahdollisuuden yksityisyyteen sekä yhteiseen sosiaaliseen toimintaan. Esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Koti sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kodin pihapiiri ja ympäristö tarjoavat mahdollisuuksia liikkua ja nauttia luonnosta. Esimerkiksi uimassa voi käydä muutaman kilometrin päässä keskustan uimahallissa. Mikkelissä on hyvät ja monipuoliset koulutus- ja harrastusmahdollisuudet. Keskustasta löytyy kaikki tarpeelliset palvelut vain kävelymatkan päästä.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Valkamassa työskentelee koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö ympärivuorokauden. Valkama on erikoistunut erityisen haastavien asiakkaiden kuntouttamiseen ja elämänhallinnan tukemiseen. Hoitotyön laatu pohjautuu henkilökunnan vahvaan ammattitaitoon ja osaamiseen. Koska asukkaat ovat haasteellisia, tarvitaan monipuolista osaamista sekä ymmärrystä mielenterveystyöstä. Jokaisella asukkaalla on oma kuntoutusohjaaja kannustamassa ja luotsaamassa, tavoitteena auttaa kuntoutujaa elämässä eteenpäin.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.