Moniammatillinen henkilöstö

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköissämme työskentelee moniammatillinen ja osaava henkilökunta. Koulutustaustasta riippumatta yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa asukkaillemme turvallinen, mielekäs ja omannäköinen arki. Yhteistyö läheisten sekä muiden sidosryhmien kanssa on olennainen osa henkilökuntamme työtä.

Sairaanhoitaja ja tiimivastaava

Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidosta ja sairaanhoidollisista tehtävistä. Riippuen asumispalveluyksikön koosta, sairaanhoitajia voi olla yksi tai useampi.

Tiimivastaavina toimii eri koulutustaustaisia ammattilaisia, joiden tehtävänä on huolehtia arjen sujumisesta sekä tiedonkulusta henkilökunnan kesken. Tiimivastaava toimii yksikön esihenkilön sijaisena lomien aikana.

Voit tutustua sairaanhoitajan ja tiimivastaavan työhön Esperillä tarkemmin urasivuillamme:
Tutustu sairaanhoitajan työhön tästä. 
Tutustu tiimivastaavan työhön tästä.

Lähihoitaja

Suuri osa työntekijöistämme on lähihoitajia, joilla voi olla erilaisia ammatillisia suuntautumisia taustalla – ikäihmisten hoitotyöhön, mielenterveystyöhön tai kehitysvammatyöhön. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi asukkaidemme omaohjaajana toimiminen, perushoitotyö, lääkehoito sekä erilaisten mielekkäiden toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen asukkaidemme toiveiden pohjalta.

Voit tutustua tarkemmin lähihoitajan työhön Esperillä urasivuillamme, tästä.

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta lähihoitajan tutkinnon osasta. Hoiva-avustajalla on hyvät valmiudet toimia niin avustavissa tehtävissä, kuin perushoitotyössä. Hoiva-avustajat eivät osallistu esimerkiksi lääkehoitoon tai vaativiin hoidollisiin toimenpiteisiin.

Voit tutustua tarkemmin hoiva-avustajan työhön Esperillä urasivuillamme, tästä.

Muut ammattilaiset

Kodeissamme työskentelee avustavissa tehtävissä myös hoitoapulaisia, keittiötyöntekijöitä ja siistijöitä. Moniammatillista näkökulmaa työyhteisöön tuovat lisäksi fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sosionomit ja geronomit. Jokaisella työntekijällä on oma tärkeä paikkansa osana työyhteisöä tuoden omaa ammattitaitoaan asukkaidemme hyvinvoinnin tukemiseksi.

Haluaisitko tutustua henkilökuntaan? Täältä löydät kotiemme tekemiä esittelyitä henkilöstöstä.

Etsitkö uutta suuntaa urallesi? Lisätietoa meistä työnantajana ja avoimet työpaikkamme löydät täältä.