Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti
Esperi Koti Harjuniitty tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista, palveluasumista sekä tuettua asumista tukiasunnossa mielenterveyskuntoutujille. Harjuniitty on avautunut Nokialle heinäkuussa 2015.

Tavoitteellista kuntoutumista

Harjuniityn palvelut on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea kuntoutumiseensa. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen elämänhallinta ja siirtyminen kevyempään asumispalveluun. Yksittäisen asiakkaan kohdalla tämä voi tarkoittaa itsenäistä asumista ilman tukea ja toisen kohdalla esimerkiksi palveluasumista ilman yöaikaan annettavaa tukea. Kuntoutumisen etenemistä arvioidaan yhdessä jatkuvasti. Asiakkaalle on nimetty omahoitaja.

Yhdessä laaditaan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan jo olemassa olevat taidot ja nimetään kehityshaasteet. Asiakas etenee kohti asettamiaan tavoitteita uusia taitoja opettelemalla. Viikko-ohjelma tukee tavoitteiden mukaista toimintaa. Lisäksi viikko-ohjelmaan kuuluu tarpeenmukaista yksilöohjausta, keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä, jotka tuovat yhteisön tarjoaman vertaistuen osaksi kuntoutumista, päivä- ja työtoimintaa sekä kodin ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa.

Suunnitelmallista ryhmätoimintaa

Kodissa järjestetään säännöllistä ja suunnitelmallista ryhmätoimintaa. Toiminnalliset ja kuntouttavat ryhmät toimivat 1-3 kertaa päivässä kodin ohjelman mukaisesti. Erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioidaan ja asiakkaita osallistetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Toiminnallisia ryhmiä ovat ruoka-, keskustelu-, musiikki- ja bändiryhmä, sekä säännöllinen padel-ryhmä. Uimahallissa asiakkailla on mahdollisuus käydä ilmaisella vuorolla kerran viikossa.

Viikoittain toteutetaan yhteisöllisyyttä tukeva yhteisökokous, jossa kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa, antaa palautetta ja vaikuttaa kodin toimintaan. Palvelu- ja tukiasumisessa yhteisökokouksen virkaa toimittaa arkiaamuisin järjestettävä aamukokous. Lisäksi järjestetään erilaisia viriketoimintoja (mm. elokuvailta, levyraati, retkiryhmät) sekä muita arkeen nivoutuvia toimintoja.

Viihtyisä ympäristö

Harjuniittyyn kuuluu kolme rivitaloa, joissa jokaisessa on omat palvelut. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja viihtyisiä. Asunnoissa on tupakeittiö sekä invamitoitettu kylpyhuone. Asunnot ovat kooltaan 25 m2. Oman asuntonsa lisäksi asiakkailla on käytössä yhteisiä tiloja. Koti sijaitsee viihtyisässä Harjuniityn kaupunginosassa rauhallisella alueella alle kahden kilometrin päässä Nokian keskustasta. Läheltä löytyy kaunista luontoa ja hyvät ulkoilumaastot. Harjuniityn alueelta on hyvät kulkuyhteydet lähiympäristöön.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.