Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Omenapuu on mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Meri-Porissa, lähellä luontoa. Omenapuu tarjoaa ympärivuorokautista, yksilöllistä huolenpitoa henkilöille, jotka eivät itse selviydy arjessa. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu palveluasuminen ja tuettu asuminen. Omenapuussa on yhteensä 48 asukaspaikkaa. Koti Omenapuu aloitti toimintansa vuonna 2002, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2012.

Omenapuussa asukkaalla on mahdollisuus edetä kuntoutumisprosessissaan porrasteisesti kohti itsenäisempää arkea, eri asumismuotojen tuella. Toiminnallisuus, henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma sekä viikko-ohjelmat ovat toiminnassa avainasemassa.

Toiminnallinen arki

Toiminta on aktiivisesti kuntouttavaa, ja kuntoutus suunnitellaan kunkin asukkaan omien tavoitteiden mukaan. Omenapuun kodinomainen ja lämmin ilmapiiri syntyy pienistä teoista ja asioista, joista tärkein on asukkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen. Jokaisella on oikeus omaan kotiin, jossa on hyvä olla, ja jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään. Työtoimintaan osallistuminen tukee arjen hallintaa ja tuo päivään rytmiä ja merkityksellisyyttä. Omenapuussa järjestetään lisäksi runsaasti vapaa-ajantoimintaa esimerkiksi yhteisiä retkiä ja teatterimatkoja. Liikuntaryhmä ja askarteluryhmä kokoontuvat kerran viikossa. Asukkailla on myös vapaa pääsy uimahalliin ja kuntosalille.

Henkilökunta huolehtii asukkaiden lääkehoidon valvonnasta ja sairaanhoidon toimenpiteistä. Henkilökunta myös avustaa asukkaita arjen askareissa sekä päivittäisen elämänhallinnan opettelussa. Asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen, kunkin omien voimavarojen mukaan. Omahoitaja tekee asukkaalle palvelusuunnitelman yhdessä asukkaan ja tämän omaisten kanssa.

Viihtyisä koti

Omenapuussa jokaisella asukkaalla on oma tilava yksiö, joissa on wc, suihku ja keittiö. Asukkaat voivat halutessaan kalustaa huoneensa itse. Lisäksi Omenapuussa on viihtyisät yhteiset ruokailutilat, olohuone ja tv-tilat sekä saunatilat. Yksikkö sijaitsee kauniissa ympäristössä. Ympäröivää luontoa hyödynnetään terapeuttisena elementtinä kuntoutumisessa.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Henkilöstö on sosiaali- ja terveysalankoulutuksen saaneita hoitoalan ammattilaisia, pääasiassa lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosionomeja. Omenapuussa jokaisella asukkaalla on tuttu omahoitaja ja henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.