Esittely

Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Linnunpesä tarjoaa palveluasumista 15 aikuiselle mielenterveyskuntoutujalle. Henkilökunta huomioi kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ja palvelut suunnitellaan aina niiden mukaan. Osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi joulukuussa 2017.

Aktiivinen arki

Linnunpesä tarjoaa asukkaan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa henkilöille, jotka eivät selviydy itsenäisesti jokapäiväisistä arjen toiminnoista. Tuemme asukkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja tarjoamme mielekästä viriketoimintaa päivittäin. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen, säilyttäminen ja edistäminen. Päivittäisellä viriketoiminnalla tuetaan asukkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista hyvinvointia. Päivittäinen virikeohjelma pitää sisällään mm. monipuoliset liikunnalliset harjoitteet, kädentaidot, kulttuurin sekä ulkoilun. Asukkaat osallistuvat toimintaan omien voimavarojensa puitteissa. 

Viihtyisä koti

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset asukkaat. Asukkaiden käytössä on huoneidensa ja yhteisten tilojen lisäksi viihtyisä piha-alue. Omat huoneet asukkaat saavat halutessaan sisustaa omilla tutuilla tavaroilla. Linnunpesä sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Peltosaaren kaupunginosassa Riihimäellä. Kodin välittömästä läheisyydestä löytyy ruokakauppa ja muut kaupungin palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.