Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Rehabia tarjoaa monimuotoisia asumis- ja kuntoutuspalveluita eritasoista tukea tarvitseville mielenterveyskuntoutujille Salossa. Rehabian palveluvalikoimaan kuuluu tehostettu palveluasuminen, kuntouttava palveluasuminen, tuettu asuminen, kuntouttava työtoiminta sekä intervallijaksot kotona asumisen- ja avohoidon tueksi. Avainasemassa on henkilökunnan ammattitaito, osaaminen sekä kokemus haastavien asiakastilanteiden kohtaamisesta. Asukaspaikkoja Rehabiassa on yhteensä 50. Koti on aloittanut toimintansa vuonna 1996, Rehabia on liittynyt osaksi Esperi-konsernia syksyllä 2011.

Aktiivinen arki

Rehabian viikko- ja päiväohjelma jakautuu erilaisiin toimintaryhmiin, joilla on tärkeä rooli asukkaan kuntoutumisessa. Jokaiselle asukkaalle luodaan yksilöllinen kuntoutus suunnitelma, joka rytmittää kuntoutujan arkea. Asukkaiden käytössä on kuntosali, kanttiini, merenrantasauna sekä erilaiset ryhmätilat. Ohjelmaan kuuluu viikoittaiset virkistäytymishetket, teemaillat sekä retket. Rehabian sijainti meren rannalla, luonnonkauniissa ympäristössä mahdollistaa myös monipuolisen liikkumisen ja luonnossa harrastamisen.

Rehabian palveluvalikoima mahdollistaa asukkaalle mielekkään ja toiminnallisen arjen. Kuntoutus perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan asukkaan toimintakyky ja voimavarat huomioon ottaen. Rehabian toiminta on suunniteltu kuntoutujalähtöisesti ja palveluista vastaa moniammatillinen työryhmä. Hoidon laadun takeena ovat henkilökunnan ammattitaito, kokemus mielenterveystyöstä sekä positiivinen ja motivoitunut asenne työhön.

Rehabiassa tavoitteena on, että asukkaat voivat siirtyä kuntoutumisen edistyessä itsenäisempään asumismuotoon sekä kevyemmän palveluohjauksen piiriin. Rehabiassa on myös asukkaita, joiden kohdalla asuminen on pitkäaikaista, tarvittaessa pysyvääkin. Rehabiassa pidetään tärkeänä sitä, että asukkaat saavat palvelua omalla äidinkielellään. Henkilökunnasta monet ovat kaksikielisiä ja meillä on käytössä omahoitajajärjestelmä.

Viihtyisä ympäristö

Koti sijaitsee idyllisessä ja luonnonkauniissa ympäristössä, Salon kaupungin Perniössä, Ylönkylässä. Rehabia on taajama-alueen ulkopuolella, mutta hyvien kulkuyhteyksien varrella. Asukkailla on käytössään viihtyisät huoneet sekä kodikkaat yhteistilat. Kauniilla piha-alueella ja rauhallisessa ympäristössä on mukava ulkoilla. Rehabiassa on oma keittiö ja monipuoliset ateriat valmistaa koulutettu keittiöhenkilökunta.

Kuntouttava työtoiminta

Rehabia järjestää monipuolista ja yksilöllistä kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoimintaa järjestetään sopimuksen mukaan, 1-5 kertaa viikossa. Työtoiminta tarjoaa mahdollisuuden tehdä työtä ohjatusti, turvallisessa ja tutussa ympäristössä. Työtoiminta räätälöidään kuntoutujan oman toimintakyvyn, kiinnostuksen ja toivomusten mukaisesti niin, että jokaisella työtoiminnasta kiinnostuneella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan. Tavoitteena on rytmittää kuntoutujan arkea sekä luoda kuntoutujalle onnistumisen elämyksiä niin, että usko omaan osaamiseen ja oppimiskykyyn kasvaa.

Rehabian työtoiminnan käytössä on oma työpaja. Työpajalla tehdään erilaisia alihankintatöitä, kuten kokooma- ja pakkaustöitä. Rehabian vakiintuneeseen työtoimintaa kuuluvat myös keittiö-, siivous-, erilaiset kunnostus- ja maalaustyöt sekä pihatyöt. Työtoimintaa ohjaa Rehabian ammattitaitoinen henkilökunta. Työtoimintaa kehitetään jatkuvasti, työtoiminnan piirissä olevien kuntoutujien ehdoilla.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.