Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Ratamo Turku tarjoaa palveluasumista, ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista sekä tuettua asumista aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Koti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä Turun keskustaa Iso-Heikkilän kaupunginosassa. Ratamo Turku on toiminut Turussa vuodesta 2011 lähtien ja osana Esperiä vuoden 2017 alusta. Asuminen Ratamo Turussa on päihteetöntä.

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä on yhteensä 15 esteetöntä asuntoa kooltaan 25 m2. Asunnoissa on omat wc- ja suihkutilat ja ruokailu tapahtuu yksikön yhteisessä ruokasalissa. Asuminen yksikössä voi olla pidempiaikaista tai lyhytaikaista asumista. 

Tuettu asuminen

Tuetussa yksikössä on kolme 29 m2 yksiötä, kaksi 45 m2 kaksiota esim. pariskunnille ja 33-38 m2 yksiötä. Jokaisessa asunnossa on myös oma keittiö. Tuen tavoitteena on, että asukas saa valmiuksia itsenäiseen asumiseen, elämän- ja arjenhallintaan. Asumisen tarve voi liittyä päihteisiin, mielenterveyden häiriöihin, lastensuojeluhistoriaan tai neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Omahoitajan roolia korostetaan asukkaan arjessa

Jokaiselle asukkaalle nimetään omaohjaaja, joka ohjaa ja tukee asukasta elämän- ja arjenhallinnassa kohti päihteetöntä elämää. Asukas määrittelee itse kuntoutumisen tavoitteet ja ohjaaja tukee ja motivoi asukasta tavoitteiden saavuttamisessa.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.