Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Toiminnallinen arki

Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistä ohjelmaa on joka päivä. Säännöllisesti kokoontuvissa asukaskokouksissa asukkaat pääsevät päättämään arjen asioista, viikko-ohjelmasta ja toiminnasta.

Erilaiset toiminnalliset ryhmät, arjen askareiden hoito ja monipuolinen harrastustoiminta kuuluvat keskeisesti arkeen. Yhdessä harjoitellaan ja kehitetään itsenäisen elämän edellytyksiä. Lisäksi tarjolla on vertaistukea, ajanvietettä ja seuraa. Koko kodin voimin käydään retkillä, juhlitaan syntymäpäiviä ja vietetään teemapyhiä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita joka päivä!

Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan.

Tavoitteellista asumista

Kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja tavoitteet ovat etusijalla, kun palvelua ja kuntoutusta suunnitellaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä läheisten ja kunnan edustajan kanssa. Tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Asukkaita tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja hoitamaan omia asioitaan. Asukkaat käyvät asioilla ja osallistuvat elämään ja harrastuksiin kodin ulkopuolella yksin, ohjaajan kanssa tai ryhmänä. Omaohjaaja motivoi ja ohjaa itsenäisen elämän valmiuksien hankkimisessa. Osallistuminen päivä-, työ- tai avotyötoimintaan suunnitellaan yksilöllisesti niin, että se tukee tavoitteiden saavuttamista.

Lyhytaikainen asumispalvelu

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa tilapäistä asumisjaksoa, jolloin asiakas tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan kotiimme. Asumisjakson kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi omaishoitajan loman aikana, lisätuen tarpeen ilmetessä tai elämän murrosvaiheessa.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asiakas saa meillä yksilöllisen ohjauksen, tuen ja kuntoutuksen. Asiakkaan käytössä on valmiiksi kalustettu huone ja hän voi osallistua kodin monipuoliseen harrastustoimintaan muiden tapaan. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla esimerkiksi elämän kriisitilanteen yllättäessä.

Esperi Koti Ulpukka tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille Vaasassa. Lisäksi kodissa tarjotaan tukiasumista itsenäisempää asumista harjoitteleville asukkaille. Kodissa työskentelee yksikönpäällikön lisäksi hoitajia, joilla on mielenterveystyön koulutusta ja osaamista.

Viihtyisä koti

Nykyaikaisessa ja viihtyisässä päärakennuksessa on kolme siipeä, joissa kussakin on viisi asukashuonetta. Jokaisen asukkaan käytössä on tilava yksityisyyttä kunnioittava huone, jossa on esteetön wc-/kylpyhuone. Asukas voi sisustaa huoneensa mieleisekseen omilla kalusteilla ja tekstiileillä. Lisäksi päärakennuksessa on avarat yhteiset tilat, joihin kuuluu kaksi reilun kokoista oleskelutilaa, ruokailutila, esteetön saunatila ja vaatehuoltohuone. Asukkaiden käytössä on myös yksikön luonnonläheinen piha-alue. Kaikissa sisustusratkaisuissa lähtökohtana on esteettömyys, kodinomaisuus ja omatoimisuuden tukeminen.

Kodissa on lisäksi seitsemän tukiasumiseen tarkoitettua yksiötä. Ne ovat ratkaisuiltaan käytännöllisiä ja moderneja. Jokaisessa asunnossa on viihtyisät terassit sisäänkäynnin ja takapihan yhteydessä.

Yhteisöllinen ja kodinomainen arki

Kuntouttava toiminta kuten päivittäin kokoontuvat erilaiset ryhmät ja asiointiharjoittelu ovat keskeinen osa arkea. Aktiivinen ja motivoiva tekeminen tukevat osallisuutta ja kuntoutumista. Yhteisöllisyyttä ja asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään ottamalla asukkaat mukaan päivittäisiin askareisiin ja asioiden hoitoon.

Ulpukassa järjestetään asukkaiden toivomaa yhteisöllistä toimintaa kuten pelihetkiä, kahvihetkiä, ulkoilutapahtumia, asiointireissuja, elokuvailtoja ja ns. hupiryhmätoimintaa. Juhlapyhinä voidaan järjestää juhlallisempaa ohjelmaa. Toiminnat suunnitellaan joustavasti asukkaiden mukaan, joten kaikille löytyy varmasti jotain mielenkiintoista ohjelmaa.

Kohti unelmia – yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma

Ulpukassa asukkaan ja omaohjaajan yhdessä laatima tavoitteellinen kuntoutumissuunnitelma on ykkösasia. Yksilöllinen suunnitelma laaditaan ja päivitetään tarvittaessa ja siten, että se on asukkaalle mieluinen ja asukkaan ”näköinen”. Kuntoutumissuunnitelma tukee asukkaan arkea, arkisista asioista selviytymistä, mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia. Suunnittelussa huomioidaan asukkaan sen hetkiset tarpeet ja tavoitteet, mutta myös pidemmän tähtäimen tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Tule asumaan ja vaikuta – tavoitteena tyytyväinen asukas

Ulpukassa toimii aktiivinen ja ulospäin suuntautuva asukasraati, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa Ulpukan asioihin. Ideoivassa raadissa on mahdollisuus esittää toiveitaan ja odotuksiaan esimerkiksi järjestettävästä toiminnasta, hankinnoista tai vaikkapa tapahtumista. Tavoitteena on asukkaiden tyytyväisyys, mutta myös asukkaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen Ulpukassa.

Kotimme on viranomaisen hyväksymä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja ja merkitty Valveri-rekisteriin.