Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Pitkäaikainen koti

Tarjoamme loppuelämän kodin elämäntilanteesta riippumatta. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Jokaisella asukkaalla on oma asunto, joka tarjoaa yksilöllisyyttä ja rauhaa, yhteistiloista löytyy seuraa ja ajanvietettä. Meillä pariskunnat voivat asua yhdessä, aivan kuten kotona.

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairaille ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua.

Lyhytaikaista asumista

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa, että ikäihminen tulee vaikkapa pariksi päiväksi tai muutamaksi kuukaudeksi asumaan hoivakotiimme. Lyhytaikainen asumispalvelu on hyvä ratkaisu esimerkiksi leikkauksen tai sairaalahoidon jälkeen, omaishoitajan loman aikana tai kotitalon putkiremontin vuoksi. Asumisen kestosta ja hoivan määrästä sovitaan aina yksilöllisesti, asukkaan tarpeen mukaan.

Myös lyhyemmällä asumisjaksolla oleva asukas saa meillä yksilöllisen hoivan, hoidon ja kuntoutuksen. Jakson jälkeen asukas palaa kotiin. Lyhytaikaiselle asumisjaksolle voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla.

Palveluseteli

Kunnat voivat osallistua asukkaidensa palveluasumisen kustannuksiin palvelusetelillä, joka korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoitoa ja hoivaa. Vuokraa ja aterioita palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Kunnilla voi olla käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen asumiseen ja palveluasumiseen.

Palvelusetelin kattamat palvelut ja setelin arvo vaihtelevat kunnittain. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Lisätietoa saat meiltä sekä kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Esperi Hoivakoti Luhalahti tarjoaa kodinomaista ympärivuorokautista asumispalvelua sekä kevyempää palveluasumista ikäihmisille. Luhalahdessa on myös valmius ottaa vastaan erityishoivaa tarvitsevia asukkaita. Hoivakodissa on yhteensä 32 asukaspaikkaa. Luhalahti on aloittanut toimintansa vuonna 2006, osaksi Esperi-konsernia yritys liittyi vuonna 2012.

Yhteisöllistä asumista (ent. palveluasuminen) tarjotaan niin lyhyt- kuin pitkäaikaisesti. Tehostetussa eli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa hoitajat ovat läsnä ympärivuorokautisesti. Yhteisöllisessä asumisessa asukkaat ovat toimintakykyisempiä ja selviytyvät monista päivittäisistä toiminnoista vähäisemmän avun tai ohjauksen turvin.

Lämminhenkinen arki

Asukkaiden toimintakykyä tuetaan kuntouttavan ja osallistavan hoitotyön keinoin, asukkaan tarpeet ja voimavarat huomioiden. Hoivakodissa hyödynnetään luonnon tarjoamia mahdollisuuksia arjen toiminnassa. 

Luhalahdessa järjestetään aktiivisesti kuntouttavaa päivätoimintaa ja juhlia, musiikkiesityksiä sekä tapahtumia, joihin myös kyläläiset ja omaiset osallistuvat aktiivisesti. Luhalahdessa tehdään yhteistyötä paikallisen päiväkodin, seurakunnan ja marttojen kanssa.

Toiminnan perustana ovat sovelletut yhteisöhoidon periaatteet, henkilökohtaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä yhteiset normit ja rajat. Kaikki yhteisön jäsenet, niin asukkaat kuin työntekijät, osallistuvat arjen toimintaan. Yhteisöhoitoa toteutetaan osallistumalla yhteisiin tapahtumiin, kuten ruokailu- ja kahvihetkiin, juhliin, retkille ja toimintaryhmiin.

Laatu, kodinomaisuus ja yhteistyö kuuluvat Luhalahden arkeen. Kodinomaisuus tarkoittaa päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja ajanvietettä sekä turvallista ja lämmintä ilmapiiriä. Jokainen voi viettää hyvää ja aktiivista arkielämää omana itsenään. 

Turvallinen koti

Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka voi sisustaa mieleisekseen. Yhteiset tilat ovat avarat ja kodinomaiset sekä helppokulkuiset. Luhalahdessa ikäihminen saa elää luonnonläheisessä ja toiminnallisuutta ylläpitävässä ympäristössä turvallista ja arvokasta elämää.

Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan ostopalveluasiakkaana tai omakustanteisesti.