Missä tapahtuu: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

9

huhtikuu

2020

Erilainen pääsiäinen

Hoivakoti Sigridissä on jo istutettu rairuohot. Kylvötöihin kokoontui kuitenkin pienempi porukka kuin vielä vuosi sitten, koska koronavarotoimiin suhtaudutaan vakavasti myös Siuntiossa.
Hoivakto Sigrid Siuntio omaispuhelu

​Sigrid on ympärivuorokautista hoivaa tarjoava ikäihmisten yksikkö, josta löytyy paikka noin 34 asukkaalle. Monia asukkaita vaivaa muistisairaus. ”Muistamattomuudesta huolimatta korona mietityttää asukkaita. Pidimme tovi sitten asukaskokouksen aiheesta ja esiin nousi paljon ajatuksia, joita asukkaat olivat miettineet asian tiimoilta”, yksikönpäällikkö Kirsi Rusila kertoo, ”hoitajien toivottiin pysyvän terveinä ja jaksavan”. Yksikön arki on nyt monilta osin erilaista kuin aiemmin, vaikka normaalin päivärytmin ylläpitämiseen pyritään. Yksikössä on avattu muun muassa grillikausi pienemmällä väkimäärällä ja lisäksi asukkaiden kanssa on käyty ulkoilemassa vanhaan malliin. Poikkeustilaan vuoksi yksikkö on nyt jaettu kahteen eri siipeen, joten joistain tutuista virikkeistä on täytynyt luopua.

Hoivakoti Sigrid Siuntio pääsiäiskoristeet
 

Avoin keskustelu vie hyvään lopputulokseen

 
”Työntekijöiden kanssa juttelemme päivittäin ja käymme läpi päivitetyt toimintaohjeet. Yhteishenki on ollut hirveän hyvää”, Kirsi kertoo. Kirsi tuo esiin, että hän pyrkii järjestämään aikaa työntekijöiden kysymyksille sekä antaa mahdollisuuden avoimeen keskusteluun, jossa kaikenlaisia tunteita saa näyttää. ”Uskon vahvasti esimerkillä tekemiseen niin omassa kuin muiden työssä. Vaikka asiat ovat vaikeita, niin henkilökunta tuntuu jaksavan parhaiten, kun päivittäin järjestää pienen hetken yhteiselle keskustelulle”, Kirsi kertoo.
 

Yhteydenpitoa videoin

 
Tapaamiset omaisten kanssa eivät ole olleet mahdollisia ja myös pääsiäisenä yhteydenpito tapahtuu etäyhteyksin. ”Jotkut omaiset ovat kurvanneet autolla kodin pihalle ja moikanneet läheisiään lasin takaa”, Kirsi kertoo. Videopuheluin käydyt keskustelut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi pitää yhteyttä läheisiin. Uusilla älypuhelimilla kommunikointi voi tuntua asukkaasta vieraalta, mutta videon välityksellä vuorovaikutus helpottuu. ”Muistisairas voi olla puhelimessa ollessaan hiukan hämillään ja ihmetellä, mistä oman läheisen ääni oikein kuuluu, mutta videopuhelussa näköyhteys helpottaa kommunikaatiota puolin ja toisin”, Kirsi kertoo. Omaiset ovat Kirsin mukaan suhtautuneet ymmärtävästi vierailurajoituksiin, vaikka ikävä painaakin erityisesti puolisoaan kaipaavia omaisia.
 

Erilainen pääsiäinen

 
Pääsiäistä yksikössä pyritään viettämään mahdollisimman normaaleissa olosuhteissa. Yksikköön on tilattu perinteisiä pääsiäisruokia ja järjestetty mahdollisuus hartaustilaisuuksien seuraamiseen televisiosta vakaumuksellisille asukkaille. ”Parhainta asukkaille on heidän kertomansa mukaan, kun hoitaja ehtii istua alas ja katsoa yhdessä televisiota. Vain olla tasavertaisena heidän kanssaan. Tästä tulee asukkailta eniten kiitosta”, Kirsi kertoo. 
 
Hoivakoti Sigrid Siuntio istutushommia
 

Hyvää ja rauhallista pääsiäistä kaikille! Haluamme erityisesti kiittää Siuntion kuntaa hyvästä yhteistyöstä ja avusta myös suojavaatteiden saamisen turvaamisessa!

Viimeisimmät kuulumiset: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

Hoivakoti Sigrid Siuntio Tanjan avuilla
5.12.2022

Joulua kohti

Hoivakotia on alettu valmistella jouluiseksi ja joulunajan ohjelma alkaa varmistua.