Missä tapahtuu: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

28

marraskuu

2022

Musiikki yhdistää

Musiikin on todettu tukevan iäkkäiden tunteita, minäkuvaa ja identiteettiä auttaen käymään läpi aiempia kokemuksia ja muistoja. Musiikilla voidaan tukea itsetuntoa ja ehkäistä yksinäisyyttä.
Hoivakoti Sigrid Siuntio musiikkia yhdessä

Musiikkia voidaan käyttää hoitotyössä apuna vaikeissa tilanteissa. Jos muistisairas on peloissaan tai hän ei ymmärrä, mitä ollaan tekemässä, reipas musiikki tai hoitajan laulu voivat muuttaa tilanteen luonteen. Esimerkiksi jos vanhuksen pitäisi mennä suihkuun, vastustelu saattaa musiikin avulla loppua, edellyttäen iäkkään pitävn musiikista. 

Musiikkimaku on yksilöllinen. Selvitämmekin, mistä musiikista asukas pitää. Siksi toivommekin läheisten täyttävän elämänkaarilomaketta. Myös syntymävuoden perusteella voi arvailla, millainen musiikki on miellyttävää ja tuttua. Tutkimusten mukaan vaikuttavinta on 15-25-vuotiaana kuunneltu musiikki.

Hoivakoti Sigrid Siuntio kädet koskettimilla

Musiikki parantaa aivotoimintaa jopa korjaten sitä. Sen harrastaminen aktivoi aivoalueita ja niiden välisiä yhteyksiä saaden aikaan muutoksi aivojen rakenteessa. Muistisairaus heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta hoitavia aivoalueita, musiikin vaikutukset keskittyvät juuri noihin alueisiin.

Saimme taas Vox-kuoron piipahtamaan hoivakodissa. Musiikki yhdistää ja nostaa esille hyviä ja rakkaita muistoja. 

 

Hoivakoti Sigrid Siuntio musiikki lähentää

 

Hyväksythän markkinointievästeet sivuston vasemman alakulman evästerattaasta nähdäksesi sisällön.
Saimme vieraaksi Vox-kuoron.

Viimeisimmät kuulumiset: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

Hoivakoti Sigrid Siuntio valikoima
15.5.2023

Vapaus tehdä valintoja

Keskiviikkona saimme seurata kun asukkaat saivat tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä.
Hoivakoti Sigrid Siuntio päiväkodin lapset
1.5.2023

Pieniä vieraita

Saimme vieraaksi ryhmän läheisestä päiväkodista ilahduttamaan asukkaiden päivää.