Missä tapahtuu: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

23

kesäkuu

2021

Omahoitajuus

Hoivakoti Sigridissä on jokaiselle asukkaalle nimetty omahoitaja.
Hoivakoti Sigrid Siuntio omahoitaja 23.6.2021

Asukkaan siirtyessä hoitokotiin, hänelle nimetään omahoitaja  joka on vastuussa asukkaan kuntoutus- ja hoivatyöstä ja sen koordinoinnista koko asumispalvelun ajan.

Omahoitaja on henkilö, jolla on paras kokonaiskuva ja tietämys asukkaasta. Hän perehtyy asukkaan elämänkaareen ja huomioi asukkaan hoivassa tämän toiveita, tapoja ja tottumuksia niin pitkälle kuin mahdollista. Tutustumalla asukkaan elämänkokemuksiin omahoitaja pystyy hyödyntämään asukkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia jokapäiväisessä arjessa. Asukaslähtöisessä omahoitajatyössä asukas pystyy mahdollisuuksien mukaan osallistumaan hoivaan koskeviin päätöksiin ja hänellä on mahdollisuus saada riittävästi tietoa hoivaansa/kuntoutukseensa liittyvistä asioista.

Omahoitaja tunnistaa oman osaamisensa rajat ja konsultoi tarvittaessa muita hoitajia, tiiminvetäjää ja esimiestä.  

Viimeisimmät kuulumiset: Esperi Hoivakoti Sigrid, Siuntio

Hoivakoti Sigrid Siuntio valikoima
15.5.2023

Vapaus tehdä valintoja

Keskiviikkona saimme seurata kun asukkaat saivat tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä.
Hoivakoti Sigrid Siuntio päiväkodin lapset
1.5.2023

Pieniä vieraita

Saimme vieraaksi ryhmän läheisestä päiväkodista ilahduttamaan asukkaiden päivää.