Esittely

Hoitaja kuvake harmaa
Osaava hoiva ympäri vuorokauden
Kokki kuvake harmaa
Ravitsevat ja maukkaat ateriat
Siivous kuvake harmaa
Kattavat kodinhoitopalvelut kuten siivous ja pyykkäys
Naamiot kuvake harmaa
Monipuolisesti harrastustoimintaa
Koti kuvake harmaa
Turvallinen ja viihtyisä koti

Pitkäaikainen koti

Tarjoamme loppuelämän kodin elämäntilanteesta riippumatta. Meillä asukas saa juuri niin paljon apua kuin tarvitsee tai haluaa. Päivät rytmittyvät asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Jokaisella asukkaalla on oma asunto, joka tarjoaa yksilöllisyyttä ja rauhaa, yhteistiloista löytyy seuraa ja ajanvietettä. Meillä pariskunnat voivat asua yhdessä, aivan kuten kotona.

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen hoivakodissa on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairaille ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua.

Palveluseteli käy

Kunnat voivat osallistua asukkaidensa palveluasumisen kustannuksiin palvelusetelillä, joka korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoitoa ja hoivaa. Vuokraa ja aterioita palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Kunnilla voi olla käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen asumiseen ja palveluasumiseen.

Palvelusetelin kattamat palvelut ja setelin arvo vaihtelevat kunnittain. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Lisätietoa saat meiltä sekä kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lue lisää palvelusetelistä.

Esperi Hoivakoti Kiltakallio tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua 32:lle ikäihmiselle sekä vuokra-asumista viidelle ikääntyneelle. Lisäksi Kiltakallion yhteydessä toimii kuntoutusyksikkö Villa Fysio Kiltakallio, joka tarjoaa päivätoimintaa, päiväkuntoutusta ja fysioterapiaa muistisairaille sekä ikäihmisille.

Turvallinen arki

Ammattitaitoinen henkilöstö pitää huolta asukkaiden hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Hoivakodissa toimitaan kuntouttavalla ja osallistavalla työotteella, joiden avulla pyritään säilyttämään asukkaan jäljellä olevat voimavarat ja toimintakyky mahdollisimman pitkään. Hoivakodissa järjestetään virike- ja harrastustoimintaa, ulkoillaan, vietetään juhlia ja tehdään yhdessä arjen askareita. Asukkaat osallistuvat kaikkeen toimintaan omien voimavarojensa puitteissa.

Viihtyisä koti

Modernissa hoivakodissa jokaisella asukkaalla on käytössään oma tilava huone ja esteetön wc/kylpyhuone. Yhteisessä käytössä olevat avarat olohuoneet ja ruokatilat on sisustettu viihtyisiksi. Ulkoilu on turvallista hoivakodin omalla sisäpihalla. Hoivakoti sijaitsee Espoon Kiltakalliossa, lähellä Espoon keskuksen palveluita ja hyviä liikenneyhteyksiä. 

Vuokra-asuminen

Kiltakallion tilojen alakerrassa on viisi vuokrattavaa asuntoa, joihin on mahdollista tulla vuokralle ilman hoivapalveluja. Asuntoihin voi ostaa tukipalveluja kuten siivous- ja pyykkihuoltoa, ateriapalvelua tai saattaja-apua asiointiin. Lue lisää vuokra-asumisen palveluista täältä.

Villa Fysio - päivätoimintaa, kuntoutusta ja fysioterapiaa

Villa Fysio Kiltakallio on Hoivakoti Kiltakallion yhteydessä toimiva kuntoutusyksikkö, joka tarjoaa päivätoimintaa, päiväkuntoutusta ja fysioterapiaa muistisairaille ja ikäihmisille. 

Päivätoiminta

Päivätoiminnan perustana ovat monipuolinen kuntoutus sekä sosiaalisten kontaktien ylläpito ja luominen. Tavoitteena on asiakkaan fyysisen kunnon ja tasapainon kehittäminen, minä-kuvan tukeminen, sosiaalinen osallistuminen, muistitoimintojen ja orientaation tukeminen, hahmotuksen kehittäminen, kipujen lievittyminen, arjen toimintakyvyn tukeminen sekä ilo ja virkistys mukavan yhdessäolon ja tekemisen kautta.

Fysioterapia ja päiväkuntoutus

Fysioterapia suunnitellaan henkilön tarpeiden, toimintakyvyn ja toiveiden mukaan, asiakkaan persoonaa kunnioittaen. Tavoitteena on liikkuvuuden- ja lihasvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tasapainon parantaminen. Fysioterapiaharjoitteet tukevat myös puhetta, muistia ja hahmottamiskykyä. Samalla tarjotaan sosiaalinen ympäristö ja seuraa. 

Päiväkuntoutuspäivä sisältää fyysistä kuntoilua ryhmämuotoisesti toteutettuna. Päivän aikana orientoidutaan yhdessä aikaan ja paikkaan, keskustellaan ajankohtaisista asioista ja muistellaan mennyttä. Yhdessä syödään  lounasta ja juodaan kahvit hyvässä seurassa. Ohjatut iltapäivän viriketuokiot pitävät sisällään lauluja, aivojumppaa, kädentaitojen harjoittelua, pelejä ja keskustelua. Lataa esite tästä.

Esperi ikäihmiset.
Tarjoamme myös itsenäisempää vuokra-asumista ikääntyneille. Kysy lisää!