Hoivatyön ytimessä ovat vuorovaikutus, yhteys ja tunne

Validaatio on vuorovaikutusmenetelmä, jonka käyttöönotto laajenee kaikkiin Esperin ikäkoteihin. Validaation selkeät hyödyt ja ihmistä kunnioittava hoivafilosofia saadaan osaksi hoivakotiemme arkea kouluttamalla 2000 hoivahenkilöä validaatioon vuoteen 2025 mennessä. Validaatiokoulutus on konkreettinen esimerkki siitä, miten Esperin uusi strategia ja hoivamalli näkyvät niin asukkaiden kuin henkilöstönkin arjessa.

Validaatio ohjaa hoivakotiemme toimintaa

Asukkaan arvostava kohtaaminen validaatiomenetelmällä vähentää asukkaan levottomuutta ja antaa hoitajalle työvälineet entistä ihmisläheisempään hoitotyöhön, jonka ytimessä ovat vuorovaikutus, yhteys ja tunne. Menetelmää käyttämällä pystytään huomioimaan empaattisesti muistihäiriöisen, ikäihmisen käyttäytymistä.

Hoivakoti Omenapihassa muistisairaat asukkaat kohdataan tunnetasolla arvostavasti ja heille ollaan läsnä. Validaatio on ollut käytössä Hoivakoti Omenapihassa vuodesta 2007. Katso alta video millaista elämää Omenapihassa eletään.

Hyväksythän markkinointievästeet sivuston vasemman alakulman evästerattaasta nähdäksesi sisällön.

Jokaiseen ikäkotiimme on koulutettu saattohoitovastaavat

Esperin hoivahenkilökuntaa on koulutettu vuoden 2021 aikana saattohoitoon, jotta jokainen iäkäs hoivakodin asukas saa omannäköisensä ja toiveidensa mukaisen elämänsä ehtoopuolen. Yhtenäistämällä saattohoitotapamme varmistamme, että jokainen saattohoito onnistuu asukkaan omia toiveita ja tahtotilaa kunnioittaen. 

Hyväksythän markkinointievästeet sivuston vasemman alakulman evästerattaasta nähdäksesi sisällön.