Hoivatyön ytimessä ovat vuorovaikutus, yhteys ja tunne

Validaatio on vuorovaikutusmenetelmä, jonka käyttöönotto laajenee kaikkiin Esperin ikäkoteihin. Validaation selkeät hyödyt ja ihmistä kunnioittava hoivafilosofia saadaan osaksi hoivakotiemme arkea kouluttamalla 2000 hoivahenkilöä validaatioon vuoteen 2025 mennessä. Validaatiokoulutus on konkreettinen esimerkki siitä, miten Esperin uusi strategia ja hoivamalli näkyvät niin asukkaiden kuin henkilöstönkin arjessa.

Validaatio ohjaa hoivakotiemme toimintaa

Asukkaan arvostava kohtaaminen validaatiomenetelmällä vähentää asukkaan levottomuutta ja antaa hoitajalle työvälineet entistä ihmisläheisempään hoitotyöhön, jonka ytimessä ovat vuorovaikutus, yhteys ja tunne. Menetelmää käyttämällä pystytään huomioimaan empaattisesti muistihäiriöisen, ikäihmisen käyttäytymistä.

Esperin hoivahenkilökuntaa on koulutettu vuoden 2021 aikana myös saattohoitoon, jotta jokainen iäkäs hoivakodin asukas saa omannäköisensä ja toiveidensa mukaisen elämänsä ehtoopuolen. Lisäksi yhtiön hoivassa kehitetään toiminnan laatua ja sen mittaristoa, omahoitajuutta, asukkaiden aktiivista osallistamista toiminnan suunnitteluun sekä lääkkeenjakelun ja työvuorosuunnittelun automatisointia.

Hoivakoti Omenapihassa muistisairaat asukkaat kohdataan tunnetasolla arvostavasti ja heille ollaan läsnä. Validaatio on ollut käytössä Hoivakoti Omenapihassa vuodesta 2007. Katso alta video millaista elämää Omeanpihassa eletään.