Esperi Hoivakoti Teppola, Oulu

validaatiokoulutus
26.11.2021

Validaatiokoulutusta hoitajille

Teppolan hoitajat ovat aloittaneet validaatiokoulutuksen. Kouluttajana toimii Paula Lonkila Suomen diakoniaopistosta. Koulutuskertoja on neljä, neljä tuntia kerrallansa. Ensimmäinen koulutuskerta on nyt takana.

Validaatio, TunteVa – toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairaan hoitoa vahvistamalla heidän identiteettiään ja omanarvontunnetta. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi. Hoitotyössä on tärkeää muistaa pysähtyä vaikka vain pieni hetki. Pysähtyminen on tekemistä tärkeämpää.

Koulutuksen tavoite on kehittää hoitajien taitoja muistisairaan vanhuksen arvostavaan ja ymmärtävään kohtaamiseen. Koulutus antaa työntekijälle valmiuksia ja taitoja, jotka lisäävät ymmärrystä, helpottavat työn sujuvuutta ja parantavat muistisairaan elämänlaatua. Parhaimmillaan validaatio-osaaminen lisää työntekijän työniloa ja ehkäisee työssä turhautumista.

Yksi Esperin arvo on Meillä on ilo kohdata. Tämä koulutus syventää hoitajien osaamista tämän arvon toteuttamisessa arjen tekoina.