Missä tapahtuu: Esperi Hoivakoti Teppola, Oulu

23

toukokuu

2022

Validaatio osaksi työmenetelmiä

Tärkeä osa hoitajien työtä hoivakoti Teppolassa on asukkaiden lämmin, yksilöllinen ja ihmisarvoa kunnioittava kohtaaminen ja hoitaminen. Näitä tärkeitä taitoja ovat hoitajamme saaneet menneen talven ja kevään aikana opetella validaatiokoulutuksessa.
kansi

Validaatio on eräänälainen vuorovaikutusmenetelmä, jonka on kehittänyt amerikkalainen sosiaaliterapeutti Naomi Feil vuosien 1963-1980 välillä. Hoivakoti Teppolan hoitajille koulutuksen piti Oulun diakoniaopistolla lehtorina ja opettajana työskentelevä Paula Lonkila. Validaatio menetelmän tarkoitus on vähentää muistisairaiden asukkaiden stressiä, lisätä heidän elämänhaluaan ja arvokkuuden tunnettaan. On tärkeää suhtautua muistisairaisiin asukkaisiin arvostavalla tavalla, jotta muistisairas sairaudestaan huolimatta säilyttää itsetuntonsa. Validaatio menetelmän avulla hoitaja (kuten myös muistisairaan omainen/muu läheinen) voi oppia ymmärtämään muistisairaan käyttäytymistä ja kokemuksia. Validaatiossa en neljätoista auttamismenetelmää, joita hoitajat voivat työssään hyödyntää. Näitä auttamismenetelmiä ovat mm; tunnetilan ja liikkeen myötäily, kysyminen, äänensävy, kosketus, musiikki. Hoitajien on tärkeää myös perehtyä muistisairaiden asukkaiden elämiin ja mm.entisiin harrastuksiin ja tapoihin. Näitä taustatietoja on hyödyllistä käyttää hoito- ja vuorovaikutustilanteissa. 

Koulutuksen aikana syvennyimme erilaisten auttamismenetelmien lisäksi muistisairauksien eri vaiheisiin, tutustuimme alan kirjallisuuteen ja teimme ryhmätyönä hoivakodin seinille "ajatuskartat". Antoisia olivat myös vapaat keskustelut, jolloin jaoimme kokemuksia joita työvuosien aikana on kertynyt. Niistäkin aina oppii, joten ns.hiljaisen tiedon merkitys korostuu. Ajatuskarttoihin etsimme ryhmissä ajatuksia ja kuvauksia sanoin ja kuvin muistisairauksiin ja muistisairaiden ihmisten kohtaamiseen ja heidän hiljaisiin toiveisiinsa liittyen. Nämä "kartat" niputtivat koulutuksen hyvin loppuun. Nyt kartat koristavat ruokasalin seiniä ja sieltä muistuttavat meitä hoitajia tärkeistä asioista, joita meidän tulee huomioida ja kunnioittaa työssämme.

Hoitajat kokivat validaatiokoulutuksen hyvänä ja mielenkiintoisena. Monet hoitajat kokivat, että validaatiomenetelmä onkin meillä jo jyvin käytössä, mutta koulutus kuitenkin vahvisti omaa osaamista, antoi varmuutta ja oikeaa suuntaa työhön. Hoitajien suusta kuultua; "validaatio vahvisti omaa ajatusmaailmaa", "avasi kokonaan uuden ikkunan", "antoi hyvä arvoja".  Validaation toimiessa ja onnistuessa saamme parhaillaan ratkottua kiperiäkin hoitotilanteita ja saamme miellyttäviä kohtaamisia asukkaidemme kanssa. Ollaan ihmisiä ihmisille.

Kirsikkana kakun päällä, olemme saanet hoivakoti Teppolaan useampia uusia hoitajia kuluneen kevään aikana. Uudet hoitajat otamme ilolla vastaan ja perehdytämme uusiin työtehtäviinsä.

 

koulutus
Hoitajat ajatuskarttoja tekemässä. Ajatuksia löytyi niin paljon, että runsaudenpula oli iskeä.
Kirjallisuus oli läsnä koulutuksessa.
koulutus
ajatukset
Ajatuksia, mietteitä, muistoja ja toiveita. Voisivatko nämä asiat olla tärkeitä juuri sinun muistisairaalle läheisellesi? Huumoria ajatuskartoista ei myöskään puuttunut, kuten ei elämästä yleensäkään.
perehdytys
Perehtymistä kirjaamismenetelmiin.

Viimeisimmät kuulumiset: Esperi Hoivakoti Teppola, Oulu

Linnan juhlat
7.12.2022

Suomi 105v.

Itsenäisyyspäivänä suuri, mutta hiljainen kunnioitus omaa kotimaatamme ja sotiemme veteraaneja kohtaan oli läsnä
kynttilä
7.11.2022

Pyhäinmiestenpäivän muistelua

Lauantaina 5.11. vietimme jälleen Pyhäinmiesten päivää eli Pyhäinpäivää, jolloin hautausmaat täyttyivät kynttilöistä ja muisteltiin poisnukkuneita läheisiä ja rakkaita. Viikon useampana päivänä kaikki halukkaat asukkaamme pääsivät Oulunsalon hautausmaalle sytyttämään kynttilän. Muistelimme myös lauantaina vuoden aikana kuolleita asukkaitamme. Muistopöydälle tehtiin edesmenneiden asukkaiden nimikyltit ja sytytettiin kynttilä. Hoitaja luki vuoden aikana kuolleiden asukkaiden nimet, laulettiin tuttuja hengellisiä lauluja sekä luettiin Paimenpsalmi.