Esperi Ikäihmiset pianon äärellä

Hoivakoti tutuksi

Tervetuloa tutustumaan hoiva-asumisen arkeen keskiviikkoisin klo 14.00

Esperi on kehittänyt toimintansa laatua. Haluamme esitellä hoivakotiemme toimintaa ja näyttää miten varmistamme asukkaille laadukkaan hoivan ja millaista hoivakotiemme arki on.

Löydä Esperi hoivakoti läheltäsi ja tule tutustumaan keskiviikkona klo 14.
Laatu ja palvelut

Laadukas hoiva

Ymmärrämme, että hyvä laatu on subjektiivinen kokemus, jota ei voi esittää pelkkinä numeroina. Meille laadukkaan palvelun perustana on turvallisuus, tarkkuus, tasalaatuisuus ja se, että toimintamme on asiakkaillemme vaikuttavaa ja tuloksellista. Pyrimme aina siihen, että asukkaamme voivat luottaa olevansa turvallisessa, kunnioittavassa ja huolehtivassa ympäristössä.

Hoivamme laatu rakentuu osaamisesta, inhimillisestä hoidosta, kuntouttavasta työotteesta ja aidosta auttamisen halusta. Asiakaslähtöisyys on meille laadukkaan ohjaus- ja hoivatyön toteutumisen edellytys.

Varmistamme ja johdamme laatua neljän keskeisen näkökulman kautta:

  1. Asiakastyytyväisyys: Olemme pitkään seuranneet asiakkaidemme tyytyväisyyttä vuositasolla. Toukokuusta 2019 lähtien ryhdyimme tutkimaan asukastyytyväisyyttä neljästi vuodessa.

  2. Hoivan vaikuttavuus: Hoivapalveluillamme haluamme ylläpitää asukkaidemme fyysistä toimintakykyä ja tukea heidän omia voimavarojaan. RAI- tai RAVA-mittarien avulla seuraamme asukkaidemme kuntoa ja vointia jatkuvasti.

  3. Tekninen laatu: Pidämme huolen siitä, että asukkaillamme on ajan tasalla olevat hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat. Ulkoilumahdollisuudet ovat kaikissa hoivakodeissamme hyvät ja kannustamme aina asukkaitamme hyödyntämään niitä. Lisäksi järjestämme vaihtuvaa ja monipuolista toimintaa. Teemme asukkaidemme voinnista kirjauksia säännöllisesti ja tarkasti. Raportoimme mahdolliset poikkeamat ja analysoimme ne huolellisesti. Tarkastelun jälkeen otamme poikkeamista opit talteen ja hyödynnämme niitä alati jatkuvassa kehitystyössämme.

  4. Henkilöstötyytyväisyys: Hoiva-alan ytimessä ovat ihmiset, jotka auttavat toisia ihmisiä. Niinpä laadukas hoiva syntyy riittävästä määrästä motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. Me haluamme antaa henkilöstöllemme mahdollisuuden ylläpitää ammattitaitoa tukemalla heidän osaamisen kehittämistään arjessa. Onnistumistamme työviihtyvyystavoitteessamme tarkastelemme seuraamalla henkilöstömme tyytyväisyyttä, sairaspoissaoloja sekä henkilöstövaihtuvuutta. 

Lue lisää laadusta täältä.

Esperi_ikäihmiset_kukat_esite

Ympärivuorokautinen eli tehostettu palveluasuminen

Tarjoamme ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja apua kaikkina vuorokauden aikoina. Ympärivuorokautista hoivaa kaipaavat henkilöt ovat esimerkiksi fyysisesti toimintarajoitteisia tai sairastavat muistihäiriöitä. Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisemme ovat hoivakodeissamme läsnä ympäri vuorokauden ja huolehtivat asukkaidemme yksilöllisestä, kuntouttavasta hoivasta. Hoivakotiemme asukkailla on omat huoneet tai huoneistot, joissa liikkuminen on tehty helpoksi ja esteettömäksi. Viihtyisät yhteistilat ovat kaikkien käytössä ja niissä järjestetään monipuolista ohjelmallista toimintaa.

Kevythoiva eli tavallinen palveluasuminen

Esperin kevyesti tuettu palveluasuminen sopii mainiosti ikäihmiselle, joka tulee toimeen melko itsenäisesti. Hoivakodin asukkailla on viihtyisät omat huoneet tai huoneistot, joiden kodikas, yksilöllinen tunnelma syntyy omilla tavaroilla sisustaen. Hoivakotiemme yhteistiloissa saa halutessaan oleskella ja harrastaa muiden asukkaiden sekä henkilökunnan kanssa. Osaava hoivahenkilöstömme auttaa aamusta iltaan arjen askareissa ja järjestää asukkaillemme monipuolista virkistys- ja harrastustoimintaa.

Esperi päivätoiminta

Päivätoiminta

Kun kotona asuva iäkäs ihminen tarvitsee tukea arjen askareissa selviytymiseen tai vaikkapa seuraa yksinäisiin päiviin, Esperin Päivätoimintakeskukset auttavat. Päivätoimintamme mahdollistaa myös omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän, joka on erittäin tärkeää omaishoitajan jaksamisen kannalta. Osa kunnista tarjoaa päivätoimintaan palvelusetelin, joilla voi kattaa palvelun maksuja. Järjestämme asiakkaillemme tarpeen mukaan ryhmäkuljetuksen päivätoimintaan ja takaisin kotiin.

Tilapäinen asuminen

Me autamme luonnollisesti myös tilanteissa, joissa omaishoitaja on lomalla tai ikäihmisen omassa kodissa on meneillään remontti. Näihin tilanteisiin tarjoamme lyhytaikaista ja tilapäistä asumispalvelua sekä palvelutaloissamme että hoivakodeissamme. Asumisen kesto voi vaihdella muutamasta päivästä useisiin kuukausiin.

Tilapäistä asumista varten olemme kalustaneet kodikkaita huoneita ja lyhyelläkin visiitillä olevat asukkaamme saavat osallistua hoivakotiemme virike- ja harrastustoimintaan vapaasti. Omaishoitajien vapaapäivien ajaksi moni kunta tarjoaa palveluseteleitä, joilla voi kattaa osan tilapäisen asumisen maksusta.

Asumisen lisäpalvelut

Hoivakotiemme palveluihin kuuluvat vuokra, ateriapalvelut, hoito ja hoiva sekä virikkeellinen ja kuntouttava toiminta. Lisäpalveluina tarjoamme esimerkiksi kotihoidon palveluita kuten asiointiapua, lääkäripalveluita, yksilöllistä fysioterapiaa sekä jalkahoitajan ja kampaajan palveluita.

Tutustu täältä tarkemmin ikäihmisten hoivakotien palveluvalikoimaan.

Löydä Esperi hoivakoti läheltäsi ja tule tutustumaan keskiviikkona klo 14.
Elämää Esperin hoivakodissa
Elämää Esperin hoivakodissa – katso video
Löydä Esperi hoivakoti läheltäsi ja tule tutustumaan keskiviikkona klo 14.