Lääkäripalvelut

Esperi Lääkäripalvelut tuottaa lääkäripalveluita terveyskeskuksiin, sairaaloihin, yksityisille lääkäriasemille sekä hoivakoteihin.  

Henkilöstövuokraus toimittaa osaavaa henkilöstöä kunnille, lääkäriasemille, sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon palveluita tuottaviin laitoksiin.

Anestesiapalvelut tuottaa erikoissairaanhoidolle anestesia- ja leikkaussalipalveluita, nukutushammashoitoa ja ostopalveluita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä  

Tarjoaako Esperi Terveyspalvelut anestesia- ja leikkaussalipalveluita?

Kyllä. Rekrytoimme ja välitämme anestesialääkäreitä ja leikkaussalihenkilökuntaa sekä tuotamme anestesiapalveluita. Asiakkainamme yksityiset ja kunnalliset leikkaussaliyksiköt, erilaiset toimenpideyksiköt ja sairaalat eri puolilla Suomea. Lue lisää anestesiapalveluista!

Tarjoaako Esperi terveys- ja lääkäripalvelut henkilöstövuokrausta?

Kyllä. Toimitamme osaavaa henkilöstöä kunnille, lääkäriasemille, sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon palveluita tuottaviin laitoksiin. Työllistämme yleislääkäreitä, erikoislääkäreitä, hammaslääkäreitä, anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajia, sairaanhoitajia ja muuta tukipalveluhenkilöstöä. Lue lisää!

Lääkäripalveluiden yhteystiedot