Anestesiapalvelut

Esperi Anestesiapalvelut on Suomen suurin yksityisten anestesia- ja leikkaussalipalveluiden tuottaja. Toimimme useissa eri työpisteissä sekä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Yrityksemme palveluksessa työskentelee sairaanhoitajia, leikkaussalihoitajia, anestesiahoitajia, yleislääkäreitä, erikoislääkäreitä ja muita alan ammattilaisia.

Anestesia- ja leikkaussalipalvelut

Esperi Anestesiapalvelut rekrytoi ja välittää anestesialääkäreitä ja leikkaussalihenkilökuntaa sekä tuottaa anestesiapalveluita yksityiselle ja kunnalliselle sektorille eri puolilla Suomea. Tavoitteemme on täyttää asiakkaan tarpeet mahdollisimman kattavasti. Asiakkainamme ovat leikkaussaliyksiköt, erilaiset toimenpideyksiköt ja sairaalat.

Nukutushammashoidot

Nukutushammashoitoja antavat hammaslääkäriasemat, jotka toimivat yhteistyökumppaneinamme. Olemme tarjonneet anestesiapalveluita hammaslääkäriasemille jo vuodesta 2007 lähtien.

Hammashoito voidaan toteuttaa joko kevytnukutuksessa tai täysnukutuksessa. Nukutushoidon toteuttamisesta vastaa aina anestesiatiimi, jossa on mukana erikoislääkäri ja sairaanhoitaja. Käyttämämme nukutusmenetelmä on erityisen hyvin hammashoitoihin soveltuva ja takaa hoidon jälkeisen nopean toipumisen ja kotiutumisen nukutuksen jälkeen.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme laatujärjestelmämme mukaisia ohjeistuksia. Nämä perustuvat aina ajantasaisiin ja yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin sekä suosituksiin.

Ostopalvelut

Osallistumme palveluntarjoajana kilpailutuksiin ja ulkoistuksiin. Pystymme tarjoamaan erilaisia palvelukokonaisuuksia sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon pienille ja suurille yksiköille. Palvelukokonaisuuden suunnittelu tehdään aina asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan vastaten. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme kustannussäästöjä sekä laadukas palvelukokonaisuus, joka voi olla esimerkiksi anestesiatoiminnan tai leikkaussalitiimin ulkoistus tai jonkun muun tukipalvelun ulkoistus kuten välinehuollon henkilöstö.

Työntekijän kirjautuminen