Hoivakotien lääkäripalvelut

Hoivakotien lääkärikiertojen kysyntä on kunnissa kasvanut, sillä lääkärikierrot vähentävät terveyskeskusten ja päivystyksen kuormitusta. Samalla lääkärikierrot tuovat hoitoon jatkuvuutta.

Liikkuva Lääkäri -palvelun kautta lääkäri on sopimusasiakkaamme käytettävissä hoivakotikäynneillä. Käynnin yhteydessä lääkäri tarkistaa asiakkaan akuutit asiat, uusii reseptit ja seuraa asiakkaan vointia ja hoitoa. Yhteistyö lääkärien, hoitajien ja muun henkilökunnan välillä on tiivistä myös lääkärikiertojen välissä.

Palveluun sisältyvä lääkäripäivystys tuo lisäturvaa: jos asukkaan terveydentila muuttuu, hoitaja voi kiertojen välillä konsultoida päivystävää lääkäriä.

Sopimusasiakkaitamme ovat niin kunnat kuin yksityiset hoivakodit sekä näiden yksityiset asukkaat. Hoivakodeissa teemme myös laboratorio pikatestejä, joiden avulla diagnosointi ja hoidon aloitus nopeutuu ja tehostuu. Näillä pyrimme välttämään kalliit sairaalahoitojaksot.