Lasten ja perheiden palvelut

Esperin lasten ja perheiden palvelut on kattava palvelukokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuollon palveluita. Päämääränä on tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa palvelua lapsille, nuorille ja perheille. Työote on ammatillinen, ratkaisukeskeinen ja positiivinen. Palveluita tarjotaan valtakunnallisesti.

Asiakastyötä toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilla on pitkä työkokemus sekä koulutus työskentelystä lapsiperheissä sekä nuorten kanssa. Ammatillisena vahvuutenamme on erityisosaaminen perheissä, joissa perheenjäsen on sairastunut psyykkisesti, vakava fyysinen sairaus koettelee vanhemmuutta tai vanhemmalla on riippuvuutta esimerkiksi päihteistä.

Lastensuojelun sijaishuollonpalvelut

Esperin lastensuojeluyksiköt tarjoavat 0–18-vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille kuntouttavan ja turvallisen kasvuympäristön. Toimintamme perustuu aina tavoitteelliseen työtapaan ja vahvuutemme on kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Teemme kehittävää lastensuojelutyötä ja etsimme aktiivisesti ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin.

Yksikkömme pystyvät vastaamaan niin lyhytaikaisiin kuin pitkäaikaisiinkin sijoitustarpeisiin. Itsenäistymisikäisille nuorille on räätälöitävissä porrastettuja ratkaisuja omaan elämään siirtymisen tueksi. Yhdessä kokoamme asiakkaille ja asiakasperheille juuri sellaisen palvelukokonaisuuden, joka parhaiten edistää lapsen tai nuoren tilannetta. Tavoitteena on saada tukeva ote elämästä ja elämänhallinta kuntoon. Tutustu tarkemmin koteihimme!

Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko, Lahti

Koti Kiviranta, Lahti
Koti Pirttikoski, Muhos
Koti Lukkarinoja, Tyrnävä

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelut

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille tarjotaan kotiin vietäviä tukipalveluita, asumisvalmennusta ja tukiasumista. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, yksilöllinen koulunkäynnin tukeminen sekä nuorten perheiden tukeminen. Toiminta on kokonaisvaltaista psykososiaalista tukea ja ohjausta asiakkaan arkeen ja asumiseen. Rakennamme tasapainoista arkea yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tutustu tarkemmin palveluihimme!

Kainuu
Oulu
Pääkaupunkiseutu
Päijät-Häme

Esperi Uudenmaan Tukitupa