Miksi asumaan Esperi-kotiin?

Tehtävänämme on tarjota asukkaalle mielekäs ja turvallinen elämä sekä hyvä perushoito. Tuemme asukkaidemme itsenäisyyttä ja elämänhallintaa heidän yksilöllisten voimavarojensa mukaan ja ainutlaatuisuuttaan kunnioittaen.

Asumisyksiköissä asutaan omissa huoneissa, joihin voi tuoda omat kalusteet ja henkilökohtaiset tavarat. Lisäksi asukkaan käytössä ovat viihtyisät yhteistilat, jossa vietetään aikaa yhdessä ja harrastetaan. 

Ateriat suunnitellaan asukkaan ruokavalion ja muiden yksilöllisten tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Esperin henkilöstö huolehtii tarvittaessa asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta, asuinympäristön siisteydestä ja vaatehuollosta sekä asukkaalle kuuluvien etuisuuksien hakemisesta. Omahoitaja vastaa asukkaan yksilöllisestä hoidosta ja yhteydenpidosta omaisiin. 

Asukkaille tarjotaan monipuolista ja aktiivista viriketoimintaa. Yhdessä käydään retkillä, vieraillaan kahviloissa ja osallistutaan musiikkitapahtumiin. Asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan ja vaikuttamaan toimintaan. Lisäksi asukkaat osallistuvat päivittäin päivä-, työ- tai avotyötoimintaan. 

Teemme tiivistä yhteistyötä asukkaan läheisten sekä tukiyhdistysten kanssa. 

Avustamme tarvittaessa asukasta myös kommunikoinnissa, mikä osaltaan tukee elämänhallintaa. Esperin ammattilaiset käyttävät vaihtoehtoisina kommunikointimenetelminä esimerkiksi tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota. Käytössä on myös selkokieli ja sosiaaliset tarinat helpottamaan uusien asioiden hahmottamista tai päivän kulkua.

Lue lisää