Esperi Koti Ikäihmiset

Mitä mieltä asukkaamme ovat arjestaan Esperin kodeissa?

24.3.2021 | Uutinen

Tuoreet asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että asukkaamme tai heidän läheisensä ovat Esperin kotien toimintaan keskimäärin melko tai hyvin tyytyväisiä. 

Yleisesti ottaen vuoden 2020 asukastyytyväisyys Esperin yksiköissä on pysynyt lähes samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Tämä on hyvä saavutus poikkeusvuonna, kun koronapandemia on sävyttänyt kaikkea toimintaa. Tulokset kertovat myös, että omaiset arvostavat viestintää, johon on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuoden aikana.  

Hoitohenkilöstö on ystävällistä ja osaavaa

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti Esperille Accountor HR4 ja siihen vastasi 30.11. – 16.12. välisenä aikana yhteensä 2401 Esperin asukasta tai heidän läheistään. Osa asukkaista vastasi hoitajan tai läheisen avustuksella. Arviot annettiin asteikolla 1 – 5, jossa 5 on paras arvio. Korkeimmat arviot sai Esperin osaava hoitohenkilöstö.                                    

  • Henkilökunnan ystävällisyys 4,25                                                                                  
  • Henkilökunnan ammattitaito 4,10                                                                                
  • Talon ilmapiiri 3,91                                                                                                         
  • Henkilökunta huomioi minut riittävästi 3,94                                                 
  • Yhteistilojen riittävyys ja viihtyisyys 3,94                                                 
  • Ruoan laatu ja maku 3,83                                                 


Esperin kotien NPS on 55

NPS-luku on kansainvälisestikin käytetty mittari, ns. suositteluindeksi, joka kertoo, kuinka todennäköisesti käyttäjä suosittelisi tuotetta tai palvelua ystävälleen. Esperin NPS-luku on erittäin hyvällä tasolla, keskimäärin 55 (ikäpalveluissa 54 ja kehitysvamma- ja mielenterveyspalveluissa 56). Esperin koteja suosittelevat kertovat mm, että:

”On hyvä olla ja viihdyn.”

”Koen, että omaiseni on saanut hyvää ja tilanteen vaatimaa apua erinomaisesti.”

Esperissä on hyvä olla. Tuntuu, että annetaan ihmisarvo jokaisessa asiassa.”

Ihan hyvä paikka. Ruokaa saa ja lämmintä ja ystävyyttä, niin se on ihan hyvä.”

”Äitini oli ennen kaupungin kotipalvelun asiakas. Oli koko ajan huoli, miten pärjää kotona. Nyt olen todella tyytyväinen. Äiti saa hyvää hoitoa ja saan olla huoletta.”

Lue lisää mitä Esperiä suosittelevat kertovat
 

Lisätiedot

Jani Nurisalo, johtaja, Esperin myynti, markkinointi ja viestintä
Esperin viestintä, puh. 010 408 7000, media@esperi.fi