Esperi Care ryhtyy mittaviin toimiin hoivan parantamiseksi

5.3.2019 | Tiedote

Hoivayhtiö Esperi Care aloittaa mittavat toimenpiteet hoivan parantamiseksi. Nyt käynnistyvillä teoilla Esperi Care parantaa sekä omaa toimintaansa että haluaa muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä Suomessa kaikilla tasoilla.

Alkuvuoden aikana Esperi Care on tehnyt laajaa analyysia siitä, miten henkilöstön hyvinvointia lisätään ja miten mahdollistetaan asukkaille laadukkaampi hoiva: “Meillä on ollut tämän keskustelun aikana peiliin katsomisen paikka. Olemme arvioineet omaa toimintaamme kriittisesti ja käyneet läpi vaikuttamisen mahdollisuuksia. Analyysivaihe on nyt ohi, ja on tekojen aika”, toteaa Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi.  

Esperi Care kokoaa Laaturyhmän – tarkoituksena palvella myös päättäjiä

Esperi Care on päättänyt koota ja resursoida Laaturyhmän, johon kootaan Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita. ”Laadukasta hoivaa tehdään asukkaita ja heidän omaisiaan, laadun kokijoita, ajatellen.
Me tiedämme, mikä meidän osuutemme tässä laajassa hoivan laatuun liittyvässä keskustelussa on.
Keskustelusta on kuitenkin synnyttävä jotain hyvää kaikille”, sanoo vt. toimitusjohtaja Pirttijärvi.

Esperi Care antaa Laaturyhmän työskentelylle vapaat kädet tarkistaa ja arvioida Esperi Caren yksiköt ja tukea Esperi Carea laadunvalvontatyössä. Laaturyhmä tähtää paitsi Esperi Caren oman laadun parantamiseen,
myös siihen, että Suomeen voitaisiin tulevaisuudessa luoda kansalliset hoivan laatukriteerit. Siksi työ tehdään läpinäkyvästi ja avoimesti, ja sen johtopäätökset luovutetaan myös poliitikoille ja virkamiehille.

Esperi Care haluaa tehdä vastuullisia sopimuksia

Laadukas hoito lähtee kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Jatkossa Esperi Care edellyttää sitä, että kuntien kanssa sovitaan siitä hoitajamitoituksesta, mikä todellisuudessa ja arjessa hyvään hoivaan tarvitaan.

“Ainoa tapa tehdä vastuullisia sopimuksia kuntien kanssa on laatia ne jatkossa siten, että sovittujen hoitajien määrää ja tosiasiallisesti tarvittavien hoitajien määrää tarkistetaan tasaisin väliajoin. Näin me haluamme jatkossa toimia”, Heini Pirttijärvi kiteyttää.

Esperi Care käynnistää koulutusohjelman hoivatyön osaajien lisäämiseksi

Laadukas hoiva ei ole mahdollista ilman koulutettua ja soveltuvaa henkilökuntaa. Olemassa olevan osaavan henkilöstön lisäksi Esperi Care on palkkaamassa satoja uusia työntekijöitä. Alalla on kuitenkin ollut työvoimapula jo pitkään. Esperi Care käynnistää huhtikuussa hoiva-avustajan koulutusohjelman yhteistyössä ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Hoiva-avustajan tutkinto on lähihoitajan opintoihin valmistava koulutus.

Tavoitteena on tarjota hoiva-avustajan koulutus alasta kiinnostuneille ja sille soveltuville. Hoiva-avustajan tutkinnon kautta voi paitsi työllistyä hoiva-alalle myös jatkaa oppisopimuksella koulutusta lähihoitajaksi. Koulutusyhteistyön tarkoitus on tarjota väylä opiskella hoiva-alan osaajaksi ja tarjota työpaikkoja.
”Sitoudumme siihen, että menestyksekkäästi tutkinnon suorittaneet saavat jatkaa meillä oppisopimuksella halutessaan lähihoitajiksi”, sanoo vt. toimitusjohtaja Pirttijärvi.

Median haastattelupyynnöt

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Jasmin Ellik, puh. 050 567 8834, media@esperi.fi